Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 71 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 71 of 266
8.
Tryck försiktig ner korthållarmekanismen så att kortfästet säkras på plats.
9.
Stäng korthållarspärren genom att snäppa fast den på plats.
10.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
11.
Avinstallera kortets drivrutin. Instruktioner finns i dokumentationen som medföljde kortet.
12.
Om du tog bort ett ljudkort:
a.
Starta systeminställningsprogrammet
, välj
Audio Controller
(styrenhet för ljud) och ändra inställningen till
On
(på).
b.
Anslut externa ljudenheter till ljudkontakterna på datorns baksida.
13.
Om du tog bort ett nätverkskort:
a.
Starta systeminställningsprogrammet
, välj
Network Controller
(styrenhet för nätverk) och ändra inställningen till
Off
(av).
b.
Anslut nätverkskabeln till den inbyggda nätverksporten på datorns baksida.
PCI Express-kort
Datorn stöder ett PCI Express x16
-kort och ett PCI Express x1-kort.
1
korrekt isatt kort
2
felaktigt isatt kort
3
fäste på plats
4
fäste placerad utanför platsen
ANMÄRKNING:
Om du ansluter en nätverkskabel ansluter du den först till nätverksuttaget i väggen och sedan till datorn.
1
PCI Express x16-kort
3
PCI Express x1-kortplats
2
PCI Express x1-kort
4
PCI Express x16-kortplats
Sample
This manual is suitable for devices