Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 7 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 266
Alternativ i systeminställningsprogrammet
Key Functions
(tangentfunktioner)
Det här fältet visas under
Option Field
och visar tangenter och deras funktioner i det
aktiva systeminställningsfältet.
OBS!
Beroende på dator och vilka enheter som är installerade visas kanske inte alla alternativ i den här listan på din dator.
System
System Info
(systeminformation)
Visar datornamn, BIOS-version och serienummer (service tag).
CPU Info (information om
processorn)
Visar huruvida datorns processor stöder flertrådsteknik och dess hastighet, busshastighet, klockhastighet och L2
-
cacheminne.
Memory Info
(minnesinformation)
Visar mängden installerat minne, datorns minneshastighet, mängden bildskärmsminne, storleken på bildskärms
-cachen och
kanalläge (dubbelt eller enkelt).
Date/Time (datum/tid)
Visar aktuellt datum och tid.
Boot Sequence (startordning)
Datorn försöker starta från de enheter som är angivna i den här listan.
Enheter
Diskett Drive (Diskettenhet)
Det här alternativet aktiverar eller inaktiverar diskettenheten. Alternativen är
Off
,
Internal
,
USB
och
Read Only
(inaktiverad, intern, USB, skrivskyddad).
Drive 0 through Drive n
(enhet 0 till enhet n)
Identifierar, aktiverar och inaktiverar enheterna som är kopplade till SATA
- eller IDE-
kontakterna på moderkortet och visar
hårddiskarnas kapacitet.
OBS!
Dessa alternativ visas som
Drive 0
till och med
Drive 3
för bordsdatorer, minitorndatorer och små datorer och
Drive
0
till och med
Drive 5
för supersmå datorer.
Module Bay (modulfack)
Aktiverar eller inaktiverar enheter i modulfacket. Alternativen är
On
eller
Off
. Standardinställningen är
On
(på).
OBS!
Inställningen för alternativen
USB Controller
(USB-styrenhet) och
Diskette Drive
(diskettenhet) påverkar driften av
diskettenheten i modulfacket.
Drive Controller
(enhetsstyrenhet)
Konfigurerar den seriella ATA-
styrenhetens driftsläge.
Normal
gör att den seriella ATA
-
styrenheten enbart körs i seriellt
ATA-
läge.
Compatible
(kompatibelt) gör att den seriella ATA
-
styrenheten körs i kombinationsläget seriell/parallell ATA.
Error Reporting
(felrapportering)
Denna inställning bestämmer om hårddiskfel rapporteras när systeminställningsprogrammet körs.
SATA Operation (SATA-drift)
Konfigurerar driftläget för den integrerade hårddiskstyrenheten.
Normal
Hårddiskstyrenheten konfigureras för ursprungsläge. Detta läge ger bästa enhetsprestanda och mest
flexibilitet.
Combination
Hårddiskstyrenheten konfigureras för kombinationsläge. Detta läge är kompatibelt med vissa äldre
operativsystem som inte hanterar SATA-enheter.
Fabriksinställningen är
Normal
.
OBS!
Om du ändrar den här inställningen påverkas ordningsföljden i vilken enheterna visas. Dessa ändringar träder dock
inte ikraft förrän datorn startas om.
SATA Reporting (SATA-
rapportering)
Bestämmer om hårddiskfel för inbyggda enheter ska rapporteras under systemstatus. Den här funktionen är en del av
SMART-tekniken (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology).
Alternativen är
On
eller
Off
. Standardinställningen är
Off
(inaktiverat).
Inbyggda enheter
Integrated NIC (inbyggt
nätverkskort)
Du kan ställa in NIC på
On
(aktiverat) (standardinställning),
Off
(inaktiverat) eller
On w/ PXE
(aktiverat med PXE). Med
inställningen
On w/PXE
(aktiverat med PXE), som endast är tillgänglig för framtida startrutiner, ombeds användaren att
trycka på <Ctrl><Alt><b>. Teckenkombinationen gör att det visas en meny där du kan välja en metod att starta från en
nätverksserver. Om nätverksservern inte kan stå till tjänst med någon startrutin försöker systemet starta från nästa enhet
i startordningslistan.
Integrated Audio (inbyggt
ljud)
Aktiverar eller inaktiverar den inbyggda ljudstyrenheten
LPT Port Mode (LPT-
portläge)
Det här alternativet ställer in driftsläget för den inbyggda parallellporten. Inställningarna är
Off
(inaktiverad),
AT
,
PS/2
(standardinställning),
EPP
och
ECP
.
l
AT
porten är konfigurerad för kompatibilitet med IBM®
AT
l
PS/2
porten är konfigurerad för kompatibilitet med IBM PS/2
l
EPP
porten är inställd för förbättrad parallellsprotokoll.
Sample
This manual is suitable for devices