Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 69 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 266
3.
Öppna korthållarmekanismen som håller kortet på plats uppifrån:
a.
Sätt tummen på korthållarmekanismens ovansida och fatta tag i dess undersida med fingrarna.
b.
Med den andra handen trycker du försiktigt ihop korthållarmekanismens sidor så att den lossnar från flikspåren som håller den på plats.
c.
Vrid korthållarmekanismen uppåt för att lossa den från de två flikspåren.
4.
Lägg undan korthållarmekanismen i närheten.
5.
Om du installerar ett nytt kort skapar du en kortplatsöppning genom att ta bort täckbrickan. Fortsätt sedan med steg 5.
6.
Om du byter ut ett kort som redan är installerat i datorn, tar du bort kortet. Om det behövs kopplar du bort alla kablar som är anslutna till kortet.
7.
Förbered det nya kortet för installation.
8.
Sätt kortet i kontakten och tryck bestämt nedåt. Se till att kortet sitter ordentligt på plats.
9.
Innan du sätter tillbaka korthållarmekanismen, kontrollera att:
l
Överdelen av alla kort och täckbrickor sitter i linje med justeringsskenan.
l
Skåran på kortets eller täckbrickans ovandel passar runt justeringsgejden.
10.
Tryck försiktig ner korthållarmekanismen så att kortfästet säkras på plats.
11.
Korten säkras genom att du stänger korthållarspärren och snäpper fast den på plats.
12.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
13.
Anslut de kablar som kortet kräver.
OBS!
I dokumentationen som medföljde kortet finns information om hur man konfigurerar kortet, gör interna kopplingar eller anpassar det för datorn.
VARNING:
En del nätverkskort startar datorn automatiskt när de ansluts till ett nätverk. Undvik elstötar genom att alltid koppla bort datorn från
eluttaget innan du installerar ett kort.
OBS!
Om kortet är av normallängd sätter du i dess ena ände i spåret samtidigt som du sänker ned det mot kontakten på moderkortet. Sätt i kortet
ordentligt i kortkontakten på moderkortet.
1
korrekt isatt kort
2
felaktigt isatt kort
3
fästet på plats
4
fästet placerad utanför platsen
ANMÄRKNING:
Dra inte kortkablarna över eller bakom korten. Kablar som dras över korten kan göra att datorkåpan inte går att stänga eller orsaka
skada på utrustningen.
OBS!
Information om kortets kabelanslutningar finns i dokumentationen till kortet.
ANMÄRKNING:
Om du ansluter en nätverkskabel ansluter du den först till nätverksuttaget i väggen och sedan till datorn.
Sample
This manual is suitable for devices