Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 68 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 68 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
PCI
-
och PCI Express
-
kort och serieportskort
PCI- och PCI Expresskort och serieportskort
Din Dell™
-
dator har funktion för ett seriellt kort och har följande kontakter för PCI
- och PCI Express-kort.
l
Två kortplatser för
PCI
-
kort
l
En kortplats för
PCI Express x16
-
kort
l
En kortplats för
PCI Express x1
-
kort
PCI-kort
Installera ett PCI-kort
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Tryck försiktigt på spärrhaken på korthållarspärren från insidan för att öppna spärren. Spärren blir kvar i det öppna läget.
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
ANMÄRKNING:
För att förhindra skador på komponenterna i datorn bör du jorda dig på något sätt innan du rör vid elektroniken i datorn. Du jordar dig
enklast genom att vidröra en omålad metallyta på datorns chassi.
OBS!
I Dell-
datorn används bara PCI
- och PCI Express-platser. ISA-
kort stöds inte.
1
korthållarspärr
4
kortkontakt
2
inriktningsgejd
5
kortplatskontakt
3
kort
6
spärrhake
Sample
This manual is suitable for devices