Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 66 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 66 of 266
Inuti datorn
Komponenter på moderkortet
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsanvisningarna i
Produktinformationsguide
.
VARNING!
Undvik elstöt genom att alltid koppla bort datorn från eluttag innan du tar av datorkåpan.
ANMÄRKNING:
Var försiktig när du öppnar datorkåpan så att du inte av misstag kopplar bort kablar från moderkortet.
1
cd/dvd-spelare
5
moderkort
2
diskettenhet
6
kylfläns
3
nätdel
7
hårddisk
4
chassiintrångsbrytare
1
fläktkontakt (FAN)
12
lösenordsbygel (PSWD)
2
processorkontakt (CPU)
13
batterisockel (BATT)
Sample
This manual is suitable for devices