Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 65 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 65 of 266
1
parallellport
Anslut en parallellenhet, till exempel en skrivare, till parallellporten.
Om du har en USB-skrivare ansluter du den till en USB-port.
OBS!
Den inbyggda parallellporten inaktiveras automatiskt om
datorn identifierar ett installerat kort med en parallellport som har
konfigurerats till samma adress. Mer information finns i
Alternativ i
systeminställningsprogrammet
.
2
länkintegritetslampa
l
Grön —
Anslutningen mellan datorn och ett 10 Mbit/s-
nätverk är god.
l
Orange
Anslutningen mellan datorn och ett 100 Mbit/s-
nätverk är god.
l
Gul
Anslutningen mellan datorn och ett 1-Gbps-
nätverk
(1000-
Mbps) är god.
l
Av
Datorn är inte ansluten till nätverket.
3
nätverksport
Du ansluter datorn till en nätverks
- eller bredbandsenhet genom
att ansluta ena änden av nätverkskabeln till antingen
nätverksjacket eller nätverks
- eller bredbandsenheten. Anslut den
andra änden av nätverkskabeln till nätverksporten på baksidan av
datorn. När nätverkskabeln klickar till sitter den i ordentligt.
OBS!
Anslut inte telefonkabeln till nätverksporten.
På datorer som har ett nätverkskontaktkort använder du kontakten
på kortet.
Vi rekommenderar att du använder kategori 5
-sladdar och
kontakter för nätverket. Om du måste använda kategori 3
-sladdar
bör du sänka nätverkshastigheten till 10 Mbps för att det ska
fungera tillfredsställande.
4
indikator för
nätverksaktivitet
Den gula indikatorn blinkar när datorn skickar eller tar emot
nätverksdata. Om trafiken är hög kan det se ut som om indikatorn
lyser oavbrutet.
5
linjeingång
Du kan koppla en in-/uppspelningsenhet, t.ex. en
kassettbandspelare, cd-
spelare eller videobandspelare till den blå
linjeingången.
På datorer som har ett ljudkort använder du kontakten på kortet.
6
linjeutgång
Du kan koppla hörlurar och de flesta högtalare med inbyggda
förstärkare till den gröna linjeutgången.
På datorer som har ett ljudkort använder du kontakten på kortet.
7
mikrofonkontakt
Du kan koppla en datormikrofon och överföra det du säger eller
musik till ett ljud- eller telefoniprogram via den rosa
mikrofonkontakten.
På datorer som har ett ljudkort finns mikrofonkontakten på kortet.
8
USB 2.0-portar (6)
Använd USB
-
portarna på baksidan med enheter som alltid brukar
vara anslutna, t ex skrivare och tangentbord.
9
bildskärmskontakt
Anslut kabeln från den VGA
-
kompatibla skärmen till den blå
kontakten.
OBS!
Om du har köpt ett extra grafikkort täcks denna kontakt med
en hylsa. Anslut bildskärmen till kontakten på grafikkortet. Ta inte
bort hylsan.
OBS!
Om du använder ett grafikkort som stöder dubbla bildskärmar
använder du y
-
kabeln som medföljde datorn.
10
seriell port
Anslut en seriell enhet, t ex en handdator, till den seriella porten.
Standardbeteckningarna är COM1 för serieport 1 och COM2 för
serieport 2.
Mer information finns i
Alternativ i systeminställningsprogrammet
.
Sample
This manual is suitable for devices