Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 64 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 64 of 266
Baksida
kontakter på baksidan
l
Blinkande eller fast gult sken
Se
Problem med
strömförsörjning
.
Om du vill avbryta energisparläget trycker du på strömbrytaren
eller använder tangentbordet eller musen om de har angetts vara
uppvakningsenheter i Enhetshanteraren i Windows. Mer
information om vilolägen och hur du går ur ett energisparläge finns
i
Strömhantering
.
Avsnittet
Diagnostiklampor
innehåller en beskrivning av olika
indikatorlägen, som du kan använda för att felsöka problem med
datorn.
8
lampa som visar
hårddiskaktivitet
Den här lampan blinkar när hårddisken arbetar.
9
Hörlurskontakt
Du kan ansluta hörlurar och de flesta sorters högtalare till
hörlurskontakten.
10
mikrofonkontakt
Du kan ansluta en mikrofon till mikrofonkontakten.
1
spärrhake för
kåpan
Den här spärrhaken gör att du kan öppna datorkåpan.
2
hänglåsring
Lås datorkåpan med ett hänglås.
3
spänningsväljare
Datorn är utrustad med en manuell spänningsväljare.
För att undvika skador på en dator med en manuell spänningsbrytare,
ställ brytaren på den spänningsinställning som närmast
överrensstämmer med nätspänningen där du bor.
Kontrollera också märkningen på bildskärmen och övriga anslutna
enheter, så att de säkert fungerar med nätspänningen i landet.
ANMÄRKNING:
Spänningsomkopplaren måste vara inställd på
115 V i Japan även om nätspänningen där är 100 V.
4
elkontakt
Sätt i nätkabeln.
5
kontakter på
baksidan
Sätt i seriella enheter, USB
-
enheter och andra enheter i lämplig
kontakt.
6
kortplatser
Kontakter för PCI
- och PCI Express-kort.
Sample
This manual is suitable for devices