Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 63 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Minitornsdator
Användarhandbok för
Dell™ OptiPlex™ GX620
Om minitornsdatorn
Inuti datorn
Om minitornsdatorn
Framsida
1
cd/dvd-spelare
Sätt i en cd
- eller dvd-
skiva i den här enheten.
2
diskettenhet
Sätt i diskett i den här enheten.
3
USB 2.0-portar (2)
Koppla enheter som du ansluter ibland till USB-
kontakterna på
framsidan, t ex styrspakar eller kameror eller startbara USB-
enheter (mer information om hur du startar från en USB
-enhet finns
i
Systeminställningsprogrammet
).
Använd USB
-
kontakterna på baksidan för enheter som alltid är
anslutna, t ex skrivare eller tangentbord.
4
nätverksindikator
Den här indikatorn visar att ett lokalt nätverk är anslutet.
5
diagnostiklampor
Använd indikatorerna när du felsöker problem med datorn. Utnyttja
då diagnostikkoden. Mer information finns i ”
Diagonstiklampor
.
6
strömbrytare
Tryck på den här knappen för att sätta igång datorn.
ANMÄRKNING:
Undvik att förlora data genom att inte stänga av
datorn med strömbrytaren nedtryckt i 6 sekunder eller längre.
Stäng i stället av datorn med avstängningsfunktionen i
operativsystemet.
ANMÄRKNING:
Om operativsystemet har ACPI-aktiverats kommer
datorn när du trycker på strömbrytaren, att stängas av med
avstängningsfunktionen i operativsystemet.
7
strömlampa
Strömlampan tänds och blinkar eller lyser för att ange olika
driftlägen:
l
Avstängd —
Datorn är avstängd.
l
Fast grönt sken —
Datorn fungerar normalt.
l
Blinkande grönt sken —
Datorn är i energisparläge.
Sample
This manual is suitable for devices