Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 61 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 266
3.
Ta bort minnesmodulen.
Byta ut/Lägga till extraminne
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Bänd ut spärrhakarna på vardera sidan av minnesmodulssockeln.
3.
Passa in skåran i nederkanten av modulen mot mittpunkten på sockeln.
1
minnesmodul
2
spärrhakar (2)
VARNING:
Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
ANMÄRKNING:
För att förhindra skador på komponenterna i datorn bör du jorda dig på något sätt innan du rör vid elektroniken i datorn. Du jordar dig
enklast genom att vidröra en omålad metallyta på datorns chassi.
OBS!
Minne som har köpts från Dell täcks av datorgarantin.
1
minnessockel närmast processorn
2
spärrhakar (2)
3
sockel
1
inskärningar (2)
2
minnesmodul
3
skåra
4
mittpunkt
ANMÄRKNING:
Tryck modulen rakt ner i sockeln med ett jämnt tryck i båda ändarna, så minimerar du risken för skador på minnesmodulen.
Sample
This manual is suitable for devices