Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 60 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 266
Adresseringsminne med 4-GB-konfigurationer
Den här datorn stöder högst 4 GB minne när du använder fyra 1 GB DIMM
-
moduler eller två 2 GB DIMM
-moduler. Aktuella operativsystem som Microsoft
®
Windows
® XP kan använda högst 4 GB adressutrymme. Det minne som är tillgängligt för operativsystemet är dock något mindre än 4 GB. Vissa komponenter i
datorn kräver adressutrymme runt 4 GB. Adressutrymme som har reserverats för dessa komponenter kan inte användas av datorminnet.
Följande komponenter kräver minnesadressutrymme:
l
System-ROM
l
APIC
l
Inbyggda PCI-
enheter, t ex nätverkskort och SCSI
-styrenheter
l
PCI-kort
l
Bildskärmskort
l
PCI Express-
kort (om sådana tillämpas)
Vid start identifierar BIOS de komponenter som kräver adressutrymme. BIOS beräknar dynamiskt den mängd reserverat adressutrymme som krävs. BIOS drar
sedan bort det reserverade adressutrymmet från 4 GB för att bestämma mängden användbart utrymme.
l
Om den totala mängden installerat datorminne är mindre än det användbara adressutrymmet, är allt minne i datorn enbart tillgängligt för
operativsystemet.
l
Om den totala mängden installerat datorminne är lika stort som eller större än det användbara adressutrymmet, är en liten del av det installerade
minnet tillgängligt för operativsystemet.
Ta bort minne
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Bänd försiktigt ut spärrhaken på vardera sidan av minnesmodulssockeln.
A
matchande par av minnesmoduler i DIMM1- och DIMM2-
socklarna (vita spärrhakar).
B
matchande par av minnesmoduler i DIMM3- och DIMM4-
socklarna (svarta spärrhakar).
VARNING:
Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
ANMÄRKNING:
Om du tar bort de ursprungliga minnesmodulerna från datorn under en minnesuppgradering, bör du förvara dem åtskilt från eventuella
nya moduler, även om du har köpt dem från Dell. Om det går bör du
inte
para ihop en ursprunglig minnesmodul med en ny. Då kan det hända att datorn
inte startar. Du bör installera de ursprungliga minnesmodulerna i par antingen i DIMM1
- och DIMM2-socklarna eller DIMM3- och DIMM4-socklarna.
ANMÄRKNING:
Om du tar bort minnesmoduler från DIMM2 och DIMM4 i en bordsdator måste du först ta bort den optiska enheten (se ”
Enheter
). Om
du inte gör det kan minnesmodulen och DIMM
-sockeln skadas.
OBS!
Minne som har köpts från Dell täcks av datorgarantin.
Sample
This manual is suitable for devices