Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 6 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 266
Ta bort eller ändra ett befintligt administratörslösenord
Om du vill ändra ett befintligt administratörslösenord måste du veta vad lösenordet är.
1.
Starta systeminställningsprogrammet
.
2.
Ange administratörslösenordet.
3.
Markera
Admin Password
(administratörslösenord) och tryck sedan på vänster
-
eller högerpilen för att ta bort det befintliga administratörslösenordet.
Inställningen ändras till
Not Set
(inte tilldelat).
Om du vill tilldela ett nytt administratörslösenord följer du anvisningarna i avsnittet ”
Tilldela ett administratörlösenord
.
4.
Avsluta systeminställningsprogrammet.
Bli kvitt ett lösenord som du har glömt bort och ange ett nytt lösenord
Mer information om hur du återställer system
-
och/eller administratörslösenord finns i avsnittet ”
Radera glömda lösenord
.
Systeminställningsprogrammet
Översikt
Använd systeminställningsprogrammet för att:
l
Ändra systemkonfigurationsinformationen när du har lagt till, ändrat eller tagit bort maskinvara i datorn
l
Ställa in eller ändra ett alternativ som användaren kan välja, t ex användarlösenordet
l
Ta reda på hur mycket minne datorn använder eller ange vilken typ av hårddisk som är installerad
Innan du använder systeminställningsprogrammet rekommenderar vi att du antecknar informationen som visas på skärmen i systeminställningsprogrammet
och sparar den för framtida behov.
Öppna systeminställningsprogrammet
1.
Starta (eller starta om) datorn.
2.
Tryck på <F2> så fort den blå DELL™
-logotypen visas.
Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas, fortsätter du att vänta tills skrivbordet i Microsoft®
Windows
®
visas.
Stäng sedan av
datorn
och försök igen.
Skärmbilderna i systeminställningsprogrammet
På systeminställningsskärmen visas aktuell eller ändringsbar konfigurationsinformation för datorn. Informationen är indelad i tre grupper: alternativlistan, fält
med aktiva alternativ och tangentfunktioner.
Options List
(alternativlista)
Det här fältet visas på vänster sida av
systeminställningsfönstret. Fältet består av en bläddringslista med alternativ som anger
datorns konfiguration, inklusive installerad maskinvara, energisparfunktioner och
säkerhetsfunktioner.
Rulla uppåt och nedåt i listan med upp
-
och nedpilarna. När ett alternativ markeras visar
Option Field
(alternativfältet) mer information om alternativet i fråga och dess aktuella och
möjliga inställningar.
Option Field
(alternativfält) —
Det här fältet innehåller
information om varje alternativ. I det här fältet kan du visa
aktuella inställningar och göra ändringar i inställningarna.
Markera ett alternativ med höger
-
och vänsterpiltangenten.
Aktivera det genom att trycka på <Retur>.
Sample
This manual is suitable for devices