Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 58 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 266
4.
Tryck ner modulen i sockeln tills modulen kläms på plats.
Om du sätter i modulen korrekt kläms spärrhakarna in i inskärningarna på modulens båda sidor.
5.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
6.
Datorn upptäcker att det nya minnet inte motsvarar den befintliga konfigurationsinformation och skapar följande meddelande:
The amount of system memory has changed. Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility (Mängden systemminne har ändrats.
Tryck på F1 för att fortsätta eller på F2 för att köra systeminställningsprogrammet)
7.
Gå till systeminställningsprogrammet genom att trycka på <F2> och kontrollera värdet för
System Memory
(systemminne).
Datorn bör ha ändrat värdet för
System Memory
(systemminne) så att det passar det nyinstallerade minnet. Kontrollera den nya totalsumman. Om
detta stämmer, gå direkt till
steg 9
.
8.
Om det totala minnet är felaktigt stänger du av och kopplar loss datorn och alla enheter från eluttagen. Öppna datorkåpan och kontrollera att de
installerade minnesmodulerna sitter som de ska i socklarna. Upprepa sedan stegen
5
,
6
och
7
.
9.
När önskat värde för
System Memory
(systemminne) är inställt lämnar du systeminställningsprogrammet genom att trycka på <Esc>.
10.
Kör
Dell Diagnostics
och kontrollera att minnesmodulerna fungerar.
Tillbaka till innehållssidan
Sample
This manual is suitable for devices