Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 55 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Minne
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Översikt över DDR2
-
minnen
Adresseringsminne med 4
-
GB
-
konfigurationer
Ta bort minne
Byta ut/Lägga till extraminne
Information om vilken typ av minne som datorn stöder finns i avsnittet ”
Minne
under datorspecifikationer.
l
Specifikationer för minitornsdator
l
Specifikationer för bordsdator
l
Specifikationer för liten dator (small form factor)
l
Specifikationer för superliten dator (ultra small form factor)
Översikt över DDR2
-minnen
Den bästa prestandan får du genom att installera DDR2
-minnesmoduler i
par med matchande minnesstorlek
. Datorn fortsätter att fungera men med något
lägre prestanda om DDR2
-
minnesmodulerna installeras med olika minnesmängd i vardera kanal. Se etiketten i det övre högra hörnet av modulen för att
bestämma modulens kapacitet.
De rekommenderade minneskonfigurationerna är:
l
Ett par matchande minnesmoduler installerade i DIMM1- och DIMM2-socklarna
eller
l
En minnesmodul installerad i DIMM1-sockeln
eller
l
Ett par matchande minnesmoduler installeras i DIMM1- och DIMM2-socklarna och ett annat matchande par i DIMM3- och DIMM4-socklarna i
minitornsdatorer, bordsdatorer och små datorer.
En minnesmodul ska installeras i DIMM1-
sockeln närmast processorn innan moduler installeras i de andra socklarna.
ANMÄRKNING:
Innan du installerar nya minnesmoduler hämtar du senaste BIOS för datorn från Dells supportwebbplats
support.dell.com
.
OBS!
Installera alltid DDR2-
minnesmoduler i den ordning som anges på moderkortet.
ANMÄRKNING:
Installera inte ECC-
minnesmoduler. Om du gör det kanske datorn inte startar eller arbetar med sämre prestanda.
OBS!
En superliten dator (ultra small form factor) har bara två kortplatser vilka betraktas som ett överlagrat par. Minitornsdatorer, bordsdatorer och
små datorer (small form factor) har fyra kortplatser.
Sample
This manual is suitable for devices