Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 54 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 266
W
W
watt
Enheten för elektrisk effekt. 1 W motsvarar ström med 1 ampere vid en spänning på 1 volt.
wattimme
En måttenhet som ofta används för att ange ett batteris uppskattade kapacitet. Ett batteri på 66 wattimmar, till exempel, ger en
strömförsörjning på 66 W under en timme eller 33 W under två timmar.
X
XGA
Extended Graphics Array
En standard för bildskärmskort och styrenheter för bildskärmskort som stöder upplösningar på upp till 1024 x 768.
Z
ZIF
nollkraftsockel (Zero Insertion Force)
En typ av uttag eller kontakt där det inte behövs någon kraft för att installera eller ta bort kretsen.
ZIP
Ett populärt format för datakomprimering. Filer som har komprimerats med ZIP
-format kallas ZIP-
filer och har vanligtvis filnamnstillägget
.zip
.
Självuppackande ZIP
-
filer är en särskild sorts filer, som har filnamnstillägget
.exe
. Du kan packa upp en självuppackande fil genom att dubbelklicka på den.
ZIP-enhet
Ett slags diskettenhet med hög kapacitet som utvecklats av Iomega Corporation och som använder 3,5
-tums disketter som kallas ZIP-skivor. ZIP-
disketter är något större än vanliga disketter, ungefär dubbelt så tjocka, och har plats för 100 MB data.
Ö
överspänningsskydd –
Hindrar plötsliga spänningstoppar, till exempel sådana som uppstår vid åskväder, från att nå in i datorn via eluttaget.
Spänningsutjämnare skyddar inte mot blixtnedslag eller svackor i strömförsörjningen, som kan uppstå när spänningen faller mer än 20 procent under normal
spänning.
Det går inte att skydda nätverksanslutningar med överspänningsskydd. Koppla alltid loss nätverkskabeln från nätverkskortet när det åskar.
Tillbaka till innehållssidan
Sample
This manual is suitable for devices