Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 53 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 266
Textredigerare innehåller vanligtvis inte funktioner för radbyte eller formatering (understrykning, olika teckensnitt osv).
tulldokument
Ett internationellt tulldokument som förenklar tillfälliga importer till andra länder. Kallas också
varupass
.
U
uppdateringsintervall
Den frekvens (mätt i Hz) med vilken bildskärmens horisontella linjer uppdateras (kallas ibland dess
vertikala frekvens
). Ju högre
uppdateringsintervall, desto mindre flimmer för ögat.
upplösning –
Skärpa och tydlighet hos en bild som skrivs ut av en skrivare eller visas på en bildskärm. Ju högre upplösning, desto skarpare bild.
UPS
Uninterruptible Power Supply
En reservkraftkälla som används vid strömavbrott eller när spänningen i elnätet sjunker till en för låg nivå. En UPS håller
datorn igång under en begränsad tid vid strömavbrott. UPS
-
system har vanligtvis överspänningsskydd och kan också ha spänningsutjämning. Små UPS
-
system använder ett batteri för att försörja datorn med ström medan du stänger av den.
USB
Universal Serial Bus
Ett maskinvarugränssnitt för enheter med låg hastighet, exempelvis USB
-
kompatibla tangentbord, möss, styrspakar, skannrar,
högtalare, skrivare, bredbandsenheter (DSL och kabelmodem), bildenheter och lagringsenheter. Enheterna koppas direkt till en 4
-
stiftskontakt på datorn eller
till ett nav med flera portar som sedan ansluts till datorn. USB-
enheter kan anslutas och kopplas ifrån samtidigt som datorn är igång och de kan också
kedjekopplas.
utökat bildskärmsläge –
En bildskärmsinställning för att använda ytterligare en bildskärm som en utökning av den befintliga. Kallas också
dubbelt
bildskärmsläge
.
UTP
Oskärmad partvinnad kabel (Unshielded Twisted Pair) –
En kabeltyp som används i de flesta telefonnätverk samt i vissa datornätverk. Ett oskärmat
kabelpar som har tvinnats för att ge skydd mot elektromagnetiska störningar, i stället för att skyddas av ett metallhölje runt varje kabelpar.
utskjutande PC-kort
Ett PC-
kort som sticker ut utanför porten för PC
-
kort när det sätts in.
UXGA
Ulta Extended Graphics Array
En standard för bildskärmskort och styrenheter för bildskärmskort som stöder upplösningar på upp till 1600 x 1200.
V
V
volt
En måttenhet för elektrisk spänning. En volt motsvarar den kraft som behövs för att ”
trycka
en ampere genom motståndet en ohm.
vänteläge –
Ett energisparläge som stänger av alla onödiga datoroperationer för att spara energi.
videoläge –
Ett läge som beskriver hur text och grafik visas på bildskärmen. Grafikbaserad programvara, till exempel Windows, visas i videolägen som kan
definieras som
x
horisontella bildpunkter gånger
y
vertikala bildpunkter gånger
z
färger. Teckenbaserad programvara, till exempel textredigeringsprogram,
visas i videolägen som kan definieras som
x
kolumner gånger
y
rader med tecken.
viloläge –
En energisparfunktion som sparar minnets innehåll på ett reserverat utrymme på hårddisken och sedan stänger av datorn. När du sedan startar
om datorn återställs den minnesinformation som sparades till hårddisken automatiskt.
virus
Ett program som är utformat för att störa dig eller förstöra data som sparas på datorn. Ett virusprogram rör sig mellan datorer via infekterade
disketter, programvara som hämtas på Internet eller bifogade filer i e
-
post. När ett infekterat program startas, startas även det inbäddade viruset.
En vanlig sorts virus är boot
-
virus, som lägger sig i disketters startsektorer (boot). Om du låter disketten sitta kvar i diskettenheten när du stänger av datorn
och sedan startar den igen, infekteras datorn när den läser startsektorerna på disketten (där den letar efter operativsystemet). Om datorn blir infekterad kan
startsektorviruset kopiera sig själv till alla disketter som läses eller skrivs av datorn, tills viruset tas bort.
Sample
This manual is suitable for devices