Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 52 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 266
¡
Den ligger på en fysiskt skrivskyddad diskett, cd
- eller dvd-skiva.
¡
Den finns i en katalog i ett nätverk och systemadministratören har gett dig läsrättighet.
skrivskyddad
Filer eller medier som inte kan ändras. Använd skrivskydd när du vill skydda data från att raderas eller ändras av misstag. Du skrivskyddar
vanliga 3,5-
tums disketter genom att flytta den lilla spärren i ena hörnet av disketten till den öppna positionen.
smartkort
Ett (intelligent) kort med inbyggd processor och minneskrets. Smartkort kan användas för autentisering av användare på datorer som hanterar
smartkort.
S/PDIF
Sony/Philips Digital Interface
Ett filformat för ljudöverföring som möjliggör ljudöverföring mellan filer utan konvertering till och från ett analogt
format, vilket kan försämra ljudfilens kvalitet.
startbar cd-skiva
En cd-
skiva som du kan använda för att starta datorn. Du bör alltid ha en startbar cd
-
skiva eller diskett till hands, om hårddisken skulle
skadas eller datorn drabbas av virus. Cd-skivan
Drivers and Utilities
(drivrutiner och verktyg) och resurs-cd-
skivan är startbara cd
-skivor.
startdiskett
En diskett som du kan använda för att starta datorn. Du bör alltid ha en startbar cd
-
skiva eller diskett till hands, om hårddisken skulle skadas
eller datorn drabbas av virus.
startsekvens
Anger ordningen för de enheter som datorn försöker starta från.
styrenhet
En krets som styr överföringen av data mellan processorn och minnet eller mellan processorn och enheter.
styrenhet för bildskärmskort –
Den krets på ett bildskärmskort eller på moderkortet (i datorer med en integrerad styrenhet för bildskärmskort) som
tillhandahåller bildskärmsfunktioner (tillsammans med bildskärmen) för datorn.
SVGA
Super Video Graphics Array
En bildskärmsstandard för bildskärmskort och styrkort. Vanliga SVGA
-
upplösningar är till exempel 800 x 600 och 1 024 ×
768.
Antalet färger och den upplösning som ett program visar beror på bildskärmens funktioner, styrenheten för bildskärmskortet och dess drivrutiner och på
mängden bildskärmsminne som datorn har.
S-video TV-ut
En port som används för att ansluta en TV eller digital ljudenhet till datorn.
SXGA
Super-Extended Graphics Array
En standard för bildskärmskort och styrenheter för bildskärmskort som stöder upplösningar på upp till 1280 x 1024.
SXGA+
Super-Extended Graphics Array Plus
En standard för bildskärmskort och styrenheter för bildskärmskort som stöder upplösningar på upp till 1400 x
1050.
systemfält –
Se
meddelandefält
.
systeminställningsprogram—
Ett verktyg som fungerar som gränssnitt mellan datorns maskinvara och operativsystemet. Du använder det för att konfigurera
alternativ som är tillgängliga för användaren i BIOS, till exempel datum, tid och systemlösenord. Du bör inte ändra inställningarna för det här programmet om
du inte vet hur de påverkar datorn.
T
TAPI
Telephony Application Programming Interface
Gör det möjligt för Windows
-
program att fungera med ett stort antal telefonienheter för bland annat
röst, data, fax, och video.
tangentkombination
Ett kommando som kräver att du trycker på flera tangenter samtidigt.
textredigeringsprogram
Ett program som används för att skapa och redigera filer som endast innehåller text, till exempel Anteckningar i Windows.
Sample
This manual is suitable for devices