Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 51 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 266
PXE
Pre-boot Execution Environment
En WfM-
standard (Wired for Management) som gör att nätverksdatorer som inte har något operativsystem kan
fjärrkonfigureras och fjärrstartas.
R
RAID
(redundant array of independent disks)
en metod för dataredundans. Exempel på vanliga RAID
-
implementationer är RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
och RAID 50.
RAM
Random-Access Memory
Den primära, tillfälliga lagringsplatsen för programinstruktioner och data. All information som lagras i RAM
-
minnet raderas när
du stänger av datorn.
radiostörningar –
RFI (Radio Frequency Interference)
Störningar som genereras på vanliga radiofrekvenser i intervallet 10 kHz till 100 000 MHz.
Radiofrekvenser ligger i den undre delen av det elektromagnetiska spektrumet och utsätts oftare för störningar än högfrekvent infraröd strålning och synligt
ljus.
Readme-fil
En textfil som ingår i ett programpaket eller en maskinvaruprodukt. Har på svenska ofta namnet ”
Viktigt.txt
. Readme-
filer innehåller vanligtvis
installationsinformation och beskriver nya produktförbättringar eller korrigeringar som inte finns med i den tryckta dokumentationen.
realtidsklocka
RTC (Real-Time Clock)
En batteridriven klocka på moderkortet som håller rätt datum och tid när du har stängt av datorn.
resemodul
En plastanordning som är utformad för att passa inuti modulfacket på en bärbar dator och minska datorns vikt.
ROM
Read-Only Memory
Minne som lagrar data och program som inte kan tas bort eller ändras av datorn. De data som lagras i ROM
-minnet finns kvar
också när du stänger av datorn, vilket inte är fallet med RAM
-
minne. Vissa program som krävs för att datorn ska fungera finns i ROM
-minnet.
RPM
Revolutions Per Minute
Antalet varv per minut. Hårddiskens hastighet mäts normalt i RPM.
RTCRST
Återställning av realtidsklockan (Real
-Time Clock Reset)
En bygling på moderkortet som kan användas för att felsöka problem.
S
säkerhetskopia –
En kopia av ett program eller en datafil på en diskett, en cd
-
skiva eller på hårddisken. Du bör säkerhetskopiera datafilerna på hårddisken
regelbundet i förebyggande syfte.
ScanDisk
Ett Microsoft-
verktyg som du använder för att söka efter fel på filer, mappar och hårddisken. ScanDisk körs normalt när du startar om datorn efter
att den har slutat att svara.
SDRAM
Synchronous Dynamic Random-Access Memory
En sorts DRAM som är synkroniserat med processorns optimala klockhastighet.
serieport
En in/ut-
port som ofta används för att ansluta enheter till datorn, som exempelvis digitala handhållna enheter eller digitala kameror.
servicenummer
En streckkodsetikett på datorn som identifierar den när du kontaktar Dell Support på adressen
support.dell.com
och när du ringer till Dells
kundtjänst och Dells tekniska support.
skrivbordsunderlägg –
Bakgrundsmönstret eller
-
bilden på skrivbordet i Windows. Du kan ändra skrivbordsunderlägg på Kontrollpanelen i Windows. Du kan
också skanna in en favoritbild och använda den som skrivbordsunderlägg.
skrivskydd
Data och/eller filer som du kan visa men som du inte kan redigera i eller ta bort. En fil kan vara skrivskyddad om:
Sample
This manual is suitable for devices