Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 50 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 266
NIC
Se
nätverkskort
.
ns
nanosekund
Ett tidsmått som motsvarar en miljarddels sekund.
NVRAM
Non-Volatile Random Access Memory
En typ av minne som lagrar data när datorn stängs av eller strömförsörjningen bryts. NVRAM används för att
underhålla information om datorkonfigurationen, som datum, tid och andra systeminställningar som du kan ange.
O
optisk enhet
En enhet som använder optisk teknik för att läsa och skriva data på cd
-, dvd- och dvd+rw-
skivor. Exempel på optiska enheter är cd
-, dvd-, cd-
rw- och kombinationsenheter (cd-rw/dvd).
P
parallellport
En in/ut-
port som ofta används för att koppla en parallellskrivare till datorn. Kallas också för
LPT-port
.
partition
Ett fysiskt lagringsområde på hårddisken som är tilldelat ett eller flera logiska lagringsområden (logiska enheter). Varje partition kan innehålla flera
logiska enheter.
PCI
Peripheral Component Interconnect
PCI är en lokal buss som stöder 32
- och 64-
bitars datasökvägar och tillhandahåller en datasökväg med hög
hastighet mellan processorn och enheter, t ex bildskärm, enheter och nätverk.
PC-kort
Ett borttagbart I/O-
kort som följer PCMCIA
-
standarden. Modem och nätverkskort är exempel på vanliga PC
-kort.
PCMCIA
Personal Computer Memory Card International Association
Den organisation som upprättar standarden för PC
-kort.
PIN
Personlig kod (Personal Identification Number)
Följd av siffror och/eller bokstäver som används för att obehöriga inte ska komma åt datornätverk och
andra säkerhetssystem.
PIO
Programmed Input/Output
En dataöverföringsmetod mellan två enheter där processorn ingår i datasökvägen.
Plug-and-Play
Datorns förmåga att automatiskt konfigurera enheter. Plug and Play tillhandahåller automatisk installation, konfiguration och kompatibilitet
med befintlig maskinvara om BIOS, operativsystemet och alla enheter är Plug and Play
-kompatibla.
POST
Power-On Self-
Test (självtest) –
Ett diagnostikprogram som laddas automatiskt av BIOS och utför grundläggande test på de viktigaste
datorkomponenterna, till exempel minnet, hårddisken och bildskärmen. Om inga problem identifieras under självtestet startas datorn.
processor
En datorkrets som tolkar och utför programinstruktioner. Ibland kallas den också för CPU, vilket står för Central Processing Unit.
program
All programvara som bearbetar data, inklusive kalkylbladsprogram, ordbehandlare, databaser och spel. Du måste ha ett operativsystem för att
köra program.
programvara
Det mesta som kan lagras elektroniskt, som datorfiler eller program. Kallas även mjukvara.
PS/2
Personal System/2
En typ av kontakt för anslutning av PS/2
-kompatibla enheter, exempelvis ett tangentbord eller en mus.
Sample
This manual is suitable for devices