Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 5 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 5 of 266
Även efter det att du har stängt av datorn och startat den igen visas föregående meddelande varje gång du anger ett felaktigt eller ofullständigt lösenord.
Ta bort eller ändra ett befintligt systemlösenord
1.
Öppna systeminställningsprogrammet
.
2.
Markera
System Password
(systemlösenord) och tryck på <Enter>.
3.
Ange systemlösenordet när du uppmanas till det.
4.
Tryck på <Enter> två gånger för att radera befintligt systemlösenord. Inställningen ändras till
Not Set
(inte angivet).
Om
Not Set
visas är systemlösenordet raderat. Om
Not Set
inte visas, trycker du på <Alt><b> för att starta om datorn. Upprepa därefter steg 3 och 4.
5.
Tilldela ett nytt lösenord genom att följa proceduren i ”
Tilldela ett systemlösenord
.
6.
Avsluta systeminställningsprogrammet.
Administratörslösenord
Möjliga inställningar
Du kan inte ändra eller ange ett nytt administratörslösenord om något av följande två alternativ visas:
l
Set
(tilldelat)
Ett administratörslösenord har tilldelats.
l
Disabled
(inaktiverat)
Administratörslösenordet har inaktiverats av en bygling på moderkortet.
Du kan bara tilldela ett administratörslösenord när följande alternativ visas:
l
Not Set
(inte tilldelat)
Inget administratörlösenord har tilldelats och lösenordsbygeln på moderkortet sitter i aktivt läge (standardinställning).
Tilldela ett administratörslösenord
Administratörslösenordet kan vara detsamma som systemlösenordet.
1.
Starta systeminställningsprogrammet
och kontrollera att
Admin Password
(administratörslösenord) har värdet
Not set
.
2.
Markera
Admin Password
(administratörslösenord) och tryck sedan på vänster
-
eller högerpilen.
Du ombeds ange och bekräfta lösenordet. Om du skriver något otillåtet tecken hörs ett pip.
3.
Ange och bekräfta lösenordet.
När du har bekräftat lösenordet ändras inställningen
Admin Password
(administratörslösenord) till
Set
(tilldelat). Nästa gång du öppnar
systeminställningsprogrammet
ombeds du ange administratörslösenordet.
4.
Avsluta systeminställningsprogrammet.
Ändringar i
Admin Password
(administratörslösenord) träder ikraft omedelbart (du behöver inte starta om datorn).
Använda datorn med ett aktiverat administratörslösenord
När du
startar systeminställningsprogrammet
är alternativet
Admin Password
(administratörslösenord) markerat och du ombeds ange lösenordet.
Om du inte anger korrekt lösenord kan du bara läsa och inte ändra inställningarna i systeminställningsprogrammet.
OBS!
Du kan använda
Password Status
(lösenordstillstånd) tillsammans med
System Password
(systemlösenord) och
Admin Password
(administratörslösenord) för att ytterligare skydda datorn mot otillåtna ändringar.
OBS!
Om de båda lösenorden är olika kan du använda administratörslösenordet som ett alternativt systemlösenord. Systemlösenordet kan dock inte
användas i stället för administratörslösenordet.
OBS!
Du kan använda
Password Status
(lösenordstillstånd) tillsammans med
Admin Password
(administratörslösenord) för att ytterligare skydda
datorn mot otillåtna ändringar.
Sample
This manual is suitable for devices