Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 49 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 266
M
mapp
En plats där du ordnar och grupperar filer på en diskett eller enhet. Du kan visa och ordna filer i en mapp på olika sätt, till exempel i bokstavsordning,
efter datum och efter storlek.
markör –
Markören visas på skärmen där nästa åtgärd via tangentbordet, styrplattan eller musen sker. Den är ofta ett blinkande streck, ett
understrykningstecken eller en liten pil.
Mb
megabit
(
skrivs som Mb) En måttenhet för kapaciteten hos minneskretsar som motsvarar 1024 Kb.
MB
megabyte
En måttenhet för datalagring som motsvarar 1 048 576 byte. 1 MB motsvarar 1 024 kB men avrundas ofta till 1 000 kB. När det används om
hårddiskutrymme rundas den ofta av till 1 000 000 byte.
Mbit/s
megabitar per sekund
(
skrivs som Mbit/s) En miljon bitar per sekund. Detta används oftast om överföringshastigheter för nätverk och modem.
MB/sek
megabyte per sekund
En miljon byte per sekund. Detta används oftast om dataöverföringshastigheter.
MHz
Megahertz
En måttenhet för frekvens som motsvarar en miljon cykler per sekund. Hastigheten på datorprocessorer, bussar och gränssnitt anges
vanligtvis i MHz.
minne
Ett område för tillfällig datalagring inuti datorn. Eftersom de data som finns i minnet inte är permanenta bör du spara dina filer ofta när du arbetar,
och du bör alltid spara dem innan du stänger av datorn. Datorn kan ha flera olika sorters minne, till exempel RAM
-, ROM-
och bildskärmsminne. Oftast används
ordet minne synonymt med RAM.
minnesadress
En bestämd plats där data tillfälligt sparas i RAM
-minnet.
minnesmappning
Den process under vilken datorn tilldelar minnesadresser till fysiska platser vid start. Enheter och programvara kan sedan identifiera
information som processorn kan komma åt.
minnesmodul
Ett litet kretskort, som innehåller minneskretsar som kopplas till moderkortet.
modem
En enhet som datorn använder för att kommunicera med andra datorer via analoga telefonlinjer. Det finns tre typer av modem: externa, interna och
pc-
kort. Vanligtvis använder du modemet för att ansluta till Internet och skicka och ta emot e
-post.
moderkort
Datorns huvudkretskort. Kallas också för
moderkort
.
modulfack
Ett fack som stöder exempelvis optiska enheter, ett andra batteri eller modulen Dell TravelLite™.
mus
Ett pekdon som styr markörens rörelser på bildskärmen. Du flyttar musen över ett hårt, plant underlag för att flytta pekaren eller markören på
bildskärmen.
ms
millisekund
Ett tidsmått som motsvarar en tusendels sekund. Åtkomsttider för lagringsenheter anges oftast i ms.
N
nätverkskort –
Ett kretskort som möjliggör nätverksanslutning av en enhet. En dator kan ha ett nätverkskort på moderkortet eller på ett pc
-kort.
Nätverkskort kallas också för
NIC
(Network Interface Controller).
Sample
This manual is suitable for devices