Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 48 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 266
installationsprogram
Ett program som används för att installera och konfigurera maskin
- och programvara. Programmet
setup.exe
eller
install.exe
ingår i
de flesta programpaket för Windows.
Installationsprogrammet
är inte samma sak som
systeminställningsprogrammet
.
I/O
Input/Output
En åtgärd eller enhet som matar in data till och hämtar data från datorn. Tangentbord och skrivare är I/O
-enheter.
I/O-adress
En adress i minnet som är knuten till en viss enhet (t ex en seriell port, parallellport eller expansionsplats) och gör det möjligt för processorn att
kommunicera med den.
IrDA
Infrared Data Association
en organisation som skapar de internationella standarderna för infraröd kommunikation.
IRQ
Interrupt Request
En elektronisk sökväg som tilldelats en viss enhet så att den kan kommunicera med processorn. Alla enhetsanslutningar måste ha
en tilldelad IRQ. Två enheter kan dela på samma IRQ
-
tilldelning, men då går det inte att använda båda enheterna samtidigt.
ISP
Internet-
leverantör (Internet Service Provider) –
Ett företag som ger dig tillgång till en server, så att du kan ansluta till Internet, skicka och ta emot e
-
post och besöka webbplatser. Internet
-
leverantören tillhandahåller normalt ett programpaket, ett användarnamn och ett telefonnummer till servern, mot en
avgift.
K
Kb
kilobit
(
skrivs som Kb) En dataenhet som motsvarar 1024 bitar. En måttenhet för kapaciteten hos integrerade minneskretsar.
kB
kilobyte
En dataenhet som motsvarar 1024 byte, men oftast avrundas till 1000 byte.
kHz
kilohertz
(
skrivs som kHz) En måttenhet för frekvens som motsvarar 1000 Hz.
klockhastighet
En takt (i MHz) som anger hur fort datorkomponenter som är anslutna till systembussen arbetar.
Kontrollpanelen
Ett verktyg i Windows som gör det möjligt att ändra inställningar i operativsystemet och maskinvaran (som t.ex. bildskärmsinställningar).
kylfläns—
En metallplatta på vissa processorer som hjälper till att kyla ned processorn.
L
LAN
Lokalt nätverk (Local Area Network) –
Ett datornätverk som täcker ett begränsat område. Ett LAN omfattar vanligtvis bara en eller ett par intilliggande
byggnader. Du kan ansluta ett lokalt nätverk till ett annat, oavsett avstånd, via telenätet eller med radiovågor, och på så sätt skapa ett större nätverk, ett så
kallat WAN (Wide Area Network).
LCD
Liquid Crystal Display (flytande kristaller)
Den teknik som används i bildskärmen på bärbara datorer och på platta bildskärmar.
LED
Lysdiod (Light-Emitting Diode)
En elektronisk komponent som lyser för att ange datorns status.
lokal buss
En databuss som ger snabb överföring för enheter till processorn.
LPT
Line Print Terminal
Beteckning för en parallellanslutning till en skrivare eller en annan parallellenhet.
Sample
This manual is suitable for devices