Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 47 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 266
G
G
En måttenhet på vikt och kraft.
GB
gigabyte
En måttenhet för datalagring som motsvarar 1024 MB (1 073 741 824 byte). När den används om hårddiskutrymme rundas den ofta av till att
avse 1 000 000 000 byte.
genväg –
En ikon som ger snabb tillgång till program, filer, mappar och enheter som används ofta. Genom att skapa en genväg till en viss fil eller mapp på
skrivbordet slipper du söka rätt på filen eller mappen när du ska öppna den. Det enda du behöver göra är att dubbelklicka på genvägen. Genvägar innebär
inte att några filer flyttas. Du kan ta bort en genväg utan att påverka filen eller mappen som den pekar mot. Du kan också ge genvägen vilket namn som helst,
utan att påverka den ursprungliga filen eller mappen.
GHz
gigahertz
En måttenhet för frekvens som motsvarar en miljard Hz eller tusen MHz. Hastigheten på datorprocessorer, bussar och gränssnitt anges
vanligtvis i GHz.
grafikläge –
Ett grafikläge som kan definieras med
x
horisontella bildpunkter gånger
y
vertikala bildpunkter gånger
z
färger. Grafiklägen kan visa ett
obegränsat antal olika former och teckensnitt.
GUI
grafiskt användargränssnitt (Graphical User Interface) –
Programvara som interagerar med användare med hjälp av menyer, fönster och ikoner. De
flesta program som körs på Windows
-
operativsystem har grafiska användargränssnitt.
H
hårddisk –
Den enhet som data läses från och skrivs till. Termerna hårddisk och enhet används synonymt.
hjälpfil –
En fil som innehåller beskrivningar av eller instruktioner om en produkt. Vissa hjälpfiler är knutna till ett visst program, exempelvis
Hjälp
om Microsoft
Word. Andra hjälpfiler fungerar som fristående hjälpkällor. Hjälpfiler har ofta filnamnstillägget.
hlp
eller.
chm
.
HTML
HyperText Markup Language
En uppsättning med koder som infogas på en webbsida som ska visas i en webbläsare.
HTTP
HyperText Transfer Protocol
Ett protokoll för överföring av filer mellan datorer som är ansluta till Internet.
Hz
Hertz
En måttenhet för frekvens som motsvarar en cykel per sekund. Hastigheten på datorprocessorer, bussar, gränssnitt och annan elektronisk
utrustning mäts ofta i kilohertz (kHz), megahertz (MHz), gigahertz (GHz) eller terahertz (THz).
I
IC
Industry Canada
Den kanadensiska myndighet som ansvarar för föreskrifter om tillåten strålning från elektronisk utrustning, ungefär som FCC i USA.
IC
integrerad krets (Integrated Circuit)
En halvledarbricka eller krets med upp till miljontals små elektroniska komponenter. Används i datorer och ljud
- och
videoutrustning.
IDE
Integrated Device Electronics
Ett gränssnitt för lagringsenheter i vilka styrenheten är inbyggd i hårddisken eller CD
-enheten.
infraröd sensor (IR
-sensor)
En port som används för trådlös dataöverföring mellan datorn och IR
-kompatibla enheter.
integrerad
Avser oftast komponenter som sitter på datorns moderkort. En synonym är
inbyggd
.
Sample
This manual is suitable for devices