Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 46 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 266
E
ECC
Error Checking and Correction
En typ av minne som har särskilda kretsar för att testa om data som passerar minnet är korrekta.
ECP
Extended Capabilities Port
En typ av parallellport som ger förbättrad dubbelriktad dataöverföring. I likhet med EPP använder ECP direkt
minnesåtkomst (DMA) för att överföra data, vilket normalt ger förbättrade prestanda.
EIDE
Enhanced Integrated Device Electronics
En förbättrad version av IDE
-
gränssnittet för hårddiskar och CD
-enheter.
EMI
Elektromagnetiska störningar (ElectroMagnetic Interference) –
Elektriska störningar som orsakas av elektromagnetisk strålning.
ENERGY STAR
® –
EPA-krav (Environmental Protection Agency) som syftar till att minska den totala elkonsumtionen.
enhet
Maskinvara, till exempel hårddisk, skrivare eller tangentbord, som är installerad i eller ansluten till datorn.
enhetsdrivrutin
Se
drivrutin
.
EPP
Enhanced Parallel Port (utökad parallellport) –
En typ av parallellport som ger dubbelriktad dataöverföring.
ESD
Elektrostatisk urladdning (ElectroStatic Discharge)
En elektrisk laddning (i exempelvis ett föremål) som snabbt laddas ur vid kontakt med ledande
material. ESD kan skada integrerade kretsar som finns i datorer och kommunikationsutrustning.
expansionskort
Ett kretskort som installeras på en expansionsplats på moderkortet i vissa datorer och utökar datorns funktioner. Några exempel är
bildskärms
-, modem- och ljudkort.
expansionsplats
En kortplats på moderkortet (i vissa datorer) där du kan sätta i ett expansionskort och ansluta det till systembussen.
expresskod
En numerisk kod som finns på en etikett på Dell™
-
datorn. Du använder koden när du kontaktar Dell för att få hjälp. Expresskoder finns inte i alla
länder.
F
Fahrenheit
Temperaturmätningssystem där 32° utgör fryspunkten och 212° utgör kokpunkten för vatten.
FCC
Federal Communications Commission
En amerikansk myndighet som ansvarar för att genomdriva kommunikationsrelaterade bestämmelser som anger
hur mycket strålning som får avges från datorer och annan elektronisk utrustning.
formatera
Den process som förbereder en enhet eller diskett så att du kan lagra filer på den. När du formaterar en enhet eller diskett raderas all befintlig
information.
FSB
Front Side Bus
Datasökvägen och det fysiska gränssnittet mellan processor och RAM.
FTP
File Transfer Protocol
Ett vanligt Internet-
protokoll som används för att överföra filer mellan datorer som är anslutna till Internet.
Sample
This manual is suitable for devices