Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 45 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 266
CRIMM
Continuity Rambus In-line Memory Module
En specialmodul utan några minneskretsar som används för att fylla oanvända RIMM
-kortplatser.
D
DDR SDRAM
Double-Data-Rate SDRAM
En typ av SDRAM som dubblerar databurst-
cykeln och förbättrar systemprestanda.
DIN-kontakt
En rund kontakt med sex stift som följer DIN
-standarden (Deutsche Industrie-
Norm). Den används vanligtvis för att ansluta PS/2
-tangentbord
eller PS/2-mus.
diskettenhet
En enhet som kan läsa och skriva på disketter.
disk striping
En teknik för att sprida ut data på flera diskettenheter. Disk striping kan öka hastigheten för åtgärder som hämtar data från lagringsenheter.
Datorer som använder disk striping tillåter vanligtvis användaren att välja storlek på dataenheter eller stripe
-storlek
.
DMA
Direct Memory Access
En kanal som möjliggör dataöverföring mellan RAM
-minnet och en enhet utan att processorn utnyttjas.
DMTF
Distributed Management Task Force
En grupp av maskin-
och programvaruföretag som utvecklar standarder för distribuerade miljöer med stationära
datorer, nätverk, företag och Internet
-
miljöer.
dockningsstation
Se
APR
.
domän –
En grupp av datorer, program och enheter i ett nätverk som administreras som en enhet med gemensamma regler och rutiner. Används av en viss
användargrupp. En användare loggar in i domänen för att få tillgång till resurserna.
DRAM
Dynamic Random Access Memory
Minne som lagrar information i integrerade kretsar som innehåller kondensatorer.
drivrutin
Programvara som används av operativsystemet för att styra en enhet, som t.ex. en skrivare. Många enheter fungerar inte korrekt om inte rätt
drivrutin är installerad i systemet.
DSL
Digital Subscriber Line
En teknik som ger en konstant Internet-
anslutning med hög överföringshastighet via en analog telefonlinje.
dubbelt bildskärmsläge –
En bildskärmsinställning för att använda ytterligare en bildskärm utöver den befintliga. Kallas också
utökat bildskärmsläge
.
DVD
Digital Versatile Disc
En skiva som vanligtvis används för att lagra filmer. Dvd
-
skivor är dubbelsidiga, medan cd
-
skivor är enkelsidiga. Dvd
-spelare kan
dock läsa de flesta cd
-skivor.
Dvd-enhet
En enhet som använder optisk teknik för att läsa data från dvd
- och cd-skivor.
Dvd-spelare
Det program som används för att visa dvd
-filmer. I dvd-
spelaren finns det ett fönster med knappar som du använder när du vill titta på filmer.
DVD+RW
DVD Rewritable
En dvd-
skiva som kan skrivas över. Du kan spela in data på en dvd+rw
-
skiva och sedan radera och skriva över informationen.
(Dvd+rw-
tekniken skiljer sig från dvd
-rw-tekniken.)
DVD+RW-enhet
En enhet som kan läsa dvd
-skivor och de flesta cd-
skivor och spela in data på DVD+RW
-skivor (omskrivningsbara dvd-skivor).
DVI
Digital Video Interface (digitalt videogränssnitt) –
En standard för digital överföring mellan en dator och en digital bildskärm. DVI
-
adaptern använder
datorns inbyggda bildskärmskort.
Sample
This manual is suitable for devices