Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 44 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 266
bit
Den minsta dataenhet som tolkas av datorn.
bit/s
Bitar per sekund
Standardenheten för att mäta dataöverföringshastighet.
Bluetooth™ –
En trådlös teknisk standard för nätverksenheter med kort räckvidd (9 m) som gör att aktiverade enheter automatiskt kan identifiera varandra.
BTU
British Thermal Unit
En värmeutstrålningsenhet.
buss
En kommunikationsväg mellan komponenterna i datorn.
busshastighet
En takt (i MHz) som anger hur snabbt en buss kan överföra information.
byte
Den grundläggande dataenhet som används av datorn. En byte motsvarar vanligtvis 8 bitar.
C
C
Celsius
Temperaturmätningssystem där 0° utgör fryspunkten och 100° utgör kokpunkten för vatten.
cache-minne
Ett speciellt snabbt lagringsminne. Kan utgöra en speciell del av huvudminnet eller en självständig, snabb lagringsenhet. Cache
-minnet
förbättrar många processoroperationers effektivitet.
L1-cache
Primärt cache
-minne inuti processorn.
L2-cache
Sekundärt cache
-
minne som antingen kan befinna sig utanför processorn eller vara inbyggt i processorarkitekturen.
Cd
Cd-skiva
Ett optiskt lagringsmedium, som ofta används för ljud och programvara.
Cd-enhet
En enhet som använder optisk teknik för att läsa data från cd
-skivor.
CD-R
CD Recordable
En inspelningsbar cd-
skiva. Du kan bara spela in data en gång på en cd
-r-
skiva. Efter avslutad inspelning går det inte att radera eller
skriva över data på skivan.
CD-RW
CD Rewritable
En cd-
skiva där informationen kan skrivas över med ny information. Du kan spela in data på en cd
-rw-skiva och sedan radera och
skriva över informationen flera gånger.
CD-RW-enhet
En enhet som kan läsa cd
-skivor och skriva till CD-RW-skivor (omskrivbara cd-skivor) och CD-R-skivor (skrivbara cd-skivor). Du kan skriva till
CD-RW-
skivor flera gånger, men bara en gång till CD
-R-skivor.
CD-RW/DVD-enhet
En enhet som kan läsa cd
- och dvd-
skivor och spela in data på CD
-RW-skivor (omskrivningsbara cd-skivor) och CD-R-skivor (skrivbara
cd-
skivor). Kallas ibland för kombinerad enhet. Du kan skriva till CD
-RW-
skivor flera gånger, men bara en gång till CD
-R-skivor.
Cd-spelare
Det program som används för att spela musik
-cd-skivor. I cd-
spelaren finns det ett fönster med knappar som du använder för att spela upp
skivan.
COA
Äkthetsbevis (Certificate of Authenticity) –
En alfanumerisk Windows-
kod som finns på en etikett på datorn. Du kan behöva den här koden för att
slutföra en konfiguration eller ominstallation av operativsystemet. Kallas även
produktnyckel
och
produkt-ID
.
Sample
This manual is suitable for devices