Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 43 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Ordlista
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Termerna i den här ordlistan är endast avsedda att ge allmän information. De kan, men behöver inte, beskriva funktioner i din dator.
A
AC
växelström –
Den typ av ström som din dator matas med när du ansluter strömkontakten till ett vägguttag.
ACPI
Advanced Configuration and Power Interface
En strömsparspecifikation som gör det möjligt för Microsoft®
Windows
® att försätta en dator i
vänteläge eller viloläge för att spara ström.
AGP
Accelerated Graphics Port
En dedicerad grafikport som gör att systemminnet kan användas till bildrelaterade åtgärder. Med AGP får du en jämn,
färgäkta videobild tack vare det snabbare gränssnittet mellan videokretsarna och datorns minne.
antivirusprogram
Ett program som är utformat för att identifiera, isolera och/eller ta bort virus från datorn.
APR
Advanced Port Replicator
En dockningsenhet som gör att du enkelt kan använda bildskärm, tangentbord, mus och andra enheter med den bärbara
datorn.
ASF
Alert Standard Format
En standard för att definiera en mekanism för rapportering av maskin
- och programvaruvarningar till en administrationskonsol.
ASF fungerar oavsett plattform och operativsystem.
avstängning –
Den process då du stänger fönster och program, avslutar operativsystemet och stänger av datorn. Du kan förlora data om du stänger av
datorn innan den här processen är klar.
B
batteri
En intern strömkälla som används för att driva bärbara datorer när de inte är anslutna till en nätadapter och ett eluttag.
batteriets drifttid
Den tid (i minuter eller timmar) som batteriet i en bärbar dator kan förse datorn med ström.
batteriets livslängd –
Den tid (i år) som batteriet i en bärbar dator kan laddas ur och laddas upp.
bildpunkt
En enda punkt på en bildskärm. Bildpunkter ordnas i rader och kolumner och skapar på så sätt en bild. En bildskärmsupplösning, exempelvis 800
× 600, uttrycks i antalet bildpunkter horisontellt gånger antalet bildpunkter vertikalt.
bildskärm –
Den tv-
liknande enheten med hög upplösning som visar utdata från datorn.
bildskärmsminne –
Minne som består av minneskretsar som är reserverade för bildskärmsfunktioner. Bildskärmsminnet är oftast snabbare än systemminnet.
Mängden installerat bildskärmsminne påverkar främst antalet färger som programmen kan visa.
bildskärmsupplösning –
Se
upplösning
.
BIOS
Basic Input/Output System
Ett program (eller verktyg) som fungerar som gränssnitt mellan maskinvaran i datorn och operativsystemet. Du bör inte
ändra inställningarna för det här programmet om du inte vet hur de påverkar datorn. Kallas också för
systeminställningar
.
Sample
This manual is suitable for devices