Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 39 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 266
Huvudnummer
eller 01-800-888-3355
Montserrat
Allmän support
avgiftsfritt: 1
-866-278-6822
Nederländerna (Amsterdam)
Utlandsprefix:
00
Landsnummer:
31
Riktnummer:
20
Webbplats:
support.euro.dell.com
Teknisk support för bara Inspiron XPS datorer
020 674 45 94
Teknisk support för övriga Dell
-datorer
020 674 45 00
Teknisk support, fax
020 674 47 66
Hemmabruk/mindre företag Kundtjänst
020 674 42 00
Kundtjänst
020 674 4325
Hemmabruk/mindre företag Försäljning
020 674 55 00
Relationsförsäljning
020 674 50 00
Hemmabruk/mindre företag Försäljning, fax
020 674 47 75
Relationsförsäljning, fax
020 674 47 50
Växel
020 674 50 00
Växelfax
020 674 47 50
Nederländska Antillerna
Allmän support
001-800-882-1519
Nicaragua
Allmän support
001-800-220-1006
Norge (Lysaker)
Utlandsprefix:
00
Landsnummer:
47
Webbplats:
support.euro.dell.com
E-post:
support.euro.dell.com/no/no/emaildell/
Teknisk support
671 16882
Kundtjänst
671 17575
Hemmabruk/mindre företag Kundtjänst
23162298
Växel
671 16800
Faxväxel
671 16865
Nya Zeeland
Utlandsprefix:
00
Landsnummer:
64
E-post (Nya Zeeland): nz_tech_support@dell.com
E-post (Australien): au_tech_support@dell.com
Teknisk support (stationära och bärbara datorer)
avgiftsfritt: 0800 446 255
Teknisk support (för servrar och arbetsstationer)
avgiftsfritt: 0800 443 563
Hemmabruk och mindre företag
0800 446 255
Myndigheter och större företag
0800 444 617
Försäljning
0800 441 567
Fax
0800 441 566
Österrike (Wien)
Utlandsprefix:
900
Landsnummer:
43
Riktnummer:
1
Webbplats:
support.euro.dell.com
E-post: tech_support_central_europe@dell.com
Teknisk support för bara Inspiron XPS datorer
0820 240 530 81
Hemmabruk/mindre företag Försäljning
0820 240 530 00
Hemmabruk/mindre företag Fax
0820 240 530 49
Hemmabruk/mindre företag Kundtjänst
0820 240 530 14
VIP-
konton/större företag Kundtjänst
0820 240 530 16
Hemmabruk/mindre företag Teknisk support
0820 240 530 14
VIP-
konton/större företag Teknisk support
0660 8779
Växel
0820 240 530 00
Panama
Allmän support
001-800-507-0962
Peru
Allmän support
0800-50-669
Polen (Warszawa)
Utlandsprefix:
011
Landsnummer:
48
Riktnummer:
22
Webbplats:
support.euro.dell.com
E-post: pl_support_tech@dell.com
Telefon till kundtjänst
57 95 700
Kundtjänst
57 95
999
Försäljning
57 95
999
Fax till kundtjänst
57 95 806
Fax till receptionen
57 95 998
Växel
57 95
999
Portugal
Utlandsprefix:
00
Landsnummer:
351
Webbplats:
support.euro.dell.com
E-post:
support.euro.dell.com/pt/en/emaildell/
Teknisk support
707200149
Kundtjänst
800 300 413
Försäljning
800 300 410 eller
800 300 411 eller
800 300 412 eller 21 422 07 10
Fax
21 424 01 12
Puerto Rico
Allmän support
1-800-805-7545
Sample
This manual is suitable for devices