Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 37 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 266
Irland (Cherrywood)
Utlandsprefix:
16
Landsnummer:
353
Riktnummer:
1
Storbritannien Teknisk support (nummer för samtal inom Storbritannien)
0870 908 0800
Hemdatorer Kundtjänst
01 204 4014
Mindre företag Kundtjänst
01 204 4014
Storbritannien Kundtjänst (nummer för samtal inom Storbritannien)
0870 906 0010
Företag Kundtjänst
1850 200 982
Kundtjänst för större företag (nummer för samtal inom Storbritannien)
0870 907 4499
Irland Försäljning
01 204 4444
Storbritannien Försäljning (nummer för samtal inom Storbritannien)
0870 907 4000
Fax/Försäljning, fax
01 204 0103
Växel
01 204 4444
Italien (Milano)
Utlandsprefix:
00
Landsnummer:
39
Riktnummer:
02
Webbplats:
support.euro.dell.com
E-post:
support.euro.dell.com/it/it/emaildell/
Privatpersoner och småföretag
Teknisk support
02 577 826 90
Kundtjänst
02 696 821 14
Fax
02 696 821 13
Växel
02 696 821 12
Företag
Teknisk support
02 577 826 90
Kundtjänst
02 577 825 55
Fax
02 575 035 30
Växel
02 577 821
Jamaica
Allmän support (nummer för samtal inom Jamaica)
1-800-682-3639
Japan (Kawasaki)
Utlandsprefix:
001
Landsnummer:
81
Riktnummer:
44
Webbplats:
support.jp.dell.com
Teknisk support (servrar)
avgiftsfritt: 0120-198-498
Teknisk support utanför Japan (servrar)
81-44-556-4162
Teknisk support (Dimension och Inspiron)
avgiftsfritt: 0120-198-226
Teknisk support utanför Japan (Dimension och Inspiron)
81-44-520-1435
Teknisk support (Dell Precision, OptiPlex och Latitude)
avgiftsfritt: 0120-198-433
Teknisk support utanför Japan (Dell Precision, OptiPlex och Latitude)
81-44-556-3894
Teknisk support (handdatorer, projektorer, skrivare, routrar)
avgiftsfritt: 0120-981-690
Teknisk support utanför Japan (handdatorer, projektorer, skrivare,
routrar)
81-44-556-3468
Faxboxtjänst
044-556-3490
Dygnet-
runt automatiserad ordertjänst
044-556-3801
Kundtjänst
044-556-4240
Försäljning (upp till 400 anställda)
044-556-1465
VIP-
konton Försäljning (över 400 anställda)
044-556-3433
Stora företagskonton Försäljning (över 3 500 anställda)
044-556-3430
Statliga konton Försäljning (myndigheter, utbildningsinstitut och sjukhus)
044-556-1469
Japan, globalt
044-556-3469
Privatpersoner
044-556-1760
Växel
044-556-4300
Jungfruöarna, Storbritannien
Allmän support
avgiftsfritt: 1
-866-278-6820
Jungfruöarna, USA
Allmän support
1-877-673-3355
Kanada (North York, Ontario)
Utlandsprefix:
011
Status för onlineorder:
www.dell.ca/ostatus
AutoTech (automatisk teknisk support)
avgiftsfritt: 1
-800-247-9362
Kundtjänst, hemmabruk/mindre företag
avgiftsfritt: 1
-800-847-4096
Kundtjänst (medelstora/stora företag, myndigheter)
avgiftsfritt: 1
-800-326-9463
Teknisk support, hemmabruk/mindre företag
avgiftsfritt: 1
-800-847-4096
Teknisk support (medelstora/stora företag, myndigheter)
avgiftsfritt: 1
-800-387-5757
Teknisk support (skrivare, projektorer, TV-apparater, handdatorer, digital
jukebox och trådlösa produkter)
1-877-335-5767
Försäljning, hemmabruk/mindre företag
avgiftsfritt: 1
-800-387-5752
Försäljning, medelstora/stora företag, myndigheter
avgiftsfritt: 1
-800-387-5755
Försäljning av reservdelar & Försäljning av utökad service
1 866 440 3355
Webbplats med teknisk support:
support.dell.com.cn
Teknisk support, e-post: cn_support@dell.com
Kundtjänst, e
-post: customer_cn@dell.com
Teknisk support, fax
592 818 1350
Sample
This manual is suitable for devices