Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 35 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 266
Anguilla
Allmän support
avgiftsfritt: 800-335-0031
Antigua och Barbuda
Allmän support
1-800-805-5924
Argentina (Buenos Aires)
Utlandsprefix:
00
Landsnummer:
54
Riktnummer:
11
Webbplats:
www.dell.com.ar
E-post: us_latin_services@dell.com
E-
post: (för bärbara datorer och bordsdatorer):
la-techsupport@dell.com
E-
post för servrar och EMC®
-lagringsprodukter:
la_enterprise@dell.com
Kundtjänst
avgiftsfritt: 0
-800-444-0730
Teknisk support
avgiftsfritt: 0-800-444-0733
Teknisk support
avgiftsfritt: 0
-800-444-0724
Försäljning
0-810-444-3355
Aruba
Allmän support
avgiftsfritt: 800
-1578
Australien (Sydney)
Utlandsprefix:
0011
Landsnummer:
61
Riktnummer:
2
E-post (Australien): au_tech_support@dell.com
E-post (Nya Zeeland): nz_tech_support@dell.com
Hemmabruk och mindre företag
1-300-655-533
Myndigheter och större företag
avgiftsfritt: 1-800-633-559
VIP-konton
avgiftsfritt: 1-800-060-889
Kundtjänst
avgiftsfritt: 1
-800-819-339
Teknisk support (bärbara och stationära datorer)
avgiftsfritt: 1
-300-655-533
Teknisk support (servrar och arbetsstationer)
avgiftsfritt: 1
-800-733-314
Företagsförsäljning
avgiftsfritt: 1
-800-808-385
Transaktionsförsäljning
avgiftsfritt: 1
-800-808-312
Fax
avgiftsfritt: 1
-800-818-341
Bahamas
Allmän support
avgiftsfritt: 1
-866-278-6818
Barbados
Allmän support
1-800-534-3066
Belgien (Bryssel)
Utlandsprefix:
00
Landsnummer:
32
Riktnummer:
2
Webbplats:
support.euro.dell.com
E-
post för franskspråkiga kunder:
support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/
Teknisk support för bara Inspiron XPS datorer
02 481 92 96
Teknisk support för övriga Dell
-datorer
02 481 92 88
Teknisk support, fax
02 481 92 95
Kundtjänst
02 713 15 .65
Företagsförsäljning
02 481 91 00
Fax
02 481 92 99
Växel
02 481 91 00
Bermuda
Allmän support
1-800-342-0671
Bolivia
Allmän support
avgiftsfritt: 800-10-0238
Brasilien
Utlandsprefix:
00
Landsnummer:
55
Riktnummer:
51
Webbplats:
www.dell.com/br
Kundtjänst, teknisk support
0800 90 3355
Teknisk support, fax
51 481 5470
Kundtjänst, fax
51 481 5480
Försäljning
0800 90 3390
Brunei
Landsnummer:
673
Teknisk support (Penang, Malaysia)
604 633 4966
Kundtjänst (Penang, Malaysia)
604 633 4949
Transaktionsförsäljning (Penang, Malaysia)
604 633 4955
Caymanöarna
Allmän support
1-800-805-7541
Chile (Santiago)
Landsnummer:
56
Riktnummer:
2
Försäljning, kundtjänst och teknisk support
avgiftsfritt: 1230-020-4823
Colombia
Allmän support
980-9-15-3978
Costa Rica
Allmän support
0800-012-0435
Danmark (Köpenhamn)
Utlandsprefix:
00
Landsnummer:
45
Webbplats:
support.euro.dell.com
E-post:
support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/
Teknisk support för bara Inspiron XPS datorer
7010 0074
Teknisk support för övriga Dell
-datorer
7023 0182
Kundtjänst (företag)
7023 0184
Hemmabruk/mindre företag Kundtjänst
3287 5505
Växel (företag)
3287 1200
Sample
This manual is suitable for devices