Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 34 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 266
5.
Förpacka utrustningen som ska sändas tillbaka i originalförpackningen (eller likvärdigt förpackningsmaterial).
Du ansvarar för alla eventuella fraktkostnader. Du ansvarar även för försäkringen av alla returprodukter samt för risken att produkterna går förlorade under
frakten till Dell. Postförskottspaket tas inte emot.
Produktreturer som inte uppfyller alla ovanstående villkor tas inte emot av Dell och returneras till dig.
Innan du ringer
OBS!
Se till att ha din expresskod till hands när du ringer. Tack vare den koden kan Dells automatiska supportsystem snabbare koppla ditt samtal.
Glöm inte att fylla i
diagnostikkontrollistan
. Starta datorn (om det går) innan du ringer till Dell för att få hjälp. Ring från en telefon vid eller i närheten av datorn.
Det kan hända att du ombeds ange kommandon, uppge detaljerad information under olika åtgärder eller prova andra felsökningsprocedurer som endast kan
utföras vid själva datorn. Se till att du har systemdokumentationen till hands.
Kontakta Dell
Du kan kontakta Dell elektroniskt genom att besöka någon av följande webbplatser:
l
www.dell.com
l
support.euro.dell.com
(teknisk support)
l
premiersupport.dell.com
(teknisk support för utbildnings
-, myndighets-
och sjukvårdskunder samt stora/medelstora företagskunder, inklusive Premier
-
, Platinum- och Gold-kunder)
Om du letar efter adressen till en webbplats för ditt land hittar du den i tabellen nedan.
OBS!
I vissa länder erhålls teknisk support för Dell Inspiron™ XPS datorer via ett speciellt telefonnummer som anges för deltagande länder. Om du inte hittar
det telefonnummer som är avsett för Inspiron XPS datorer, kan du ringa till Dells tekniska support där de kopplar ditt samtal till rätt ställe.
I följande tabell ser du telefonnumren och e
-
postadresserna till Dell, om du skulle behöva kontakta oss. Kontakta telebolaget om du behöver information om
riktnummer och annat.
VARNING!
Innan du utför något arbete inuti datorn ska du läsa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden.
Diagnostikkontrollista
Namn:
Datum:
Adress:
Telefonnummer:
Servicenummer (streckkoden på baksidan av datorn):
Expresskod:
Returauktoriseringsnummer (om du fått ett sådant från Dells supporttekniker):
Operativsystem och version:
Enheter:
Expansionskort:
Är datorn ansluten till ett nätverk? Ja Nej
Nätverk, version och nätverkskort:
Program och versioner:
I operativsystemets dokumentation finns information om systemets startfiler. Om datorn är ansluten till en skrivare skriver du ut alla filer. Annars antecknar
du innehållet i alla filer innan du ringer till Dell.
Felmeddelande, pipkod eller diagnostikkod:
Beskrivning av problemet och felsökningsåtgärder som du utfört:
OBS!
Avgiftsfria nummer gäller endast inom de aktuella länderna.
Land (ort)
Utlandsprefix
Landsnummer
Riktnummer
Avdelningsnamn eller serviceområde,
webbplats och e-postadress
Riktnummer,
lokala nummer och
avgiftsfria nummer
Sample
This manual is suitable for devices