Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 32 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 32 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Att få hjälp
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Teknisk hjälp
Problem med beställningen
Produktinformation
Returnera produkter för garantireparation eller återbetalning
Innan du ringer
Kontakta Dell
Teknisk hjälp
Om du behöver hjälp med ett tekniskt problem hjälper vi på Dell dig gärna.
1.
Följ anvisningarna i ”
Lösa problem
.
2.
Kör
Dell Diagnostics
.
3.
Kopiera
diagnostikkontrollistan
och fyll i den.
4.
Utnyttja Dells stora utbud av onlinetjänster på webbplatsen för Dell Support (
support.euro.dell.com
) om du behöver hjälp med frågor som rör
installation och felsökning.
5.
Om ovanstående steg inte löser problemet kontaktar du Dell.
OBS!
Ring teknisk support från en telefon vid eller i närheten av datorn, så att personalen lättare kan hjälpa dig med de åtgärder som krävs.
OBS!
Dells system för expresservice är inte tillgängligt i alla länder.
Ange din expresskod när du blir uppmanad att göra detta, så kopplas du direkt till rätt supportpersonal. Om du inte har någon sådan kod öppnar du mappen
Dell Accessories
(Dell tillbehör), dubbelklickar på ikonen
Express Service Code
(expresskod) och följer anvisningarna.
Information om hur du använder den tekniska supporten finns i ”
Teknisk support
.
OBS!
Vissa av de följande tjänsterna finns inte utanför USA. Kontakta den lokala Dell
-
representanten för mer information.
Online-
tjänster
Adressen till Dells supportwebbplats är
support.euro.dell.com
. Välj den region som du bor i på sidan
WELCOME TO DELL SUPPORT
och fyll i de uppgifter
som behövs för att komma åt hjälpverktygen och informationen.
Du kan kontakta Dell elektroniskt genom att använda någon av följande adresser:
l
Internet
www.dell.com/
www.dell.com/ap/
(endast Asien och Stillahavsområdet)
www.dell.com/jp
(endast Japan)
www.euro.dell.com
(endast Europa)
www.dell.com/la/
(endast Latinamerika)
www.dell.ca
(endast Kanada)
l
FTP (anonymt filöverföringsprotokoll)
ftp.dell.com/
Logga in som
anonymous
, och ange din e-
postadress som lösenord.
l
Elektroniska supporttjänster
mobile_support@us.dell.com
support@us.dell.com
VARNING:
Om du ska ta bort datorkåpan måste du först koppla loss alla dator
- och modemkablar ur eluttagen.
Sample
This manual is suitable for devices