Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 3 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 266
l
Övervaka datorns tillstånd, exempelvis genom att lyssna efter överhettningsvarningar från temperaturgivare eller varningar om hårddiskfel från
lagringsenheter.
l
Ändra datorns tillstånd, exempelvis genom att uppdatera BIOS eller utföra en fjärravstängning.
Ett hanterat system är ett system med Dell OpenManage Client Instrumentation konfigurerat i ett nätverk som använder IT Assistant. Om du vill ha information
om Dell OpenManage Client Instrumentation läser du handboken
Dell OpenManage Client Instrumentation User's Guide
(Dell OpenManage Client
Instrumentation Användarhandbok) som finns på webbplatsen för Dell Support på adressen
support.euro.dell.com.
Säkerhet
Chassiintrångsdetektering
Den här funktionen upptäcker (om den är installerad och aktiverad) att chassit har öppnats och varnar användaren. Så här ändrar du inställningen för
Chassis
Intrusion
(chassiintrång):
1.
Starta systeminställningsprogrammet
.
2.
Tryck på nedåtpilarna och gå till alternativet
System Security
(systemsäkerhet).
3.
Öppna popup
-
menyn för alternativet
System Security
(systemsäkerhet) genom att trycka på <Retur>.
4.
Tryck på nedåtpil för komma till inställningen
Chassis Intrusion
(chassiintrång).
5.
Välj en inställning genom att trycka på <Retur>.
6.
Tryck på <Retur> en gång till när du har ändrat inställningen.
7.
Avsluta och spara systeminställningarna.
Möjliga inställningar
l
On
(aktiverat)
Om datorkåpan öppnas ändras inställningen till
Detected
(identifierat) och följande varningsmeddelande visas nästa gång datorn
startas:
Alert! Cover was previously removed. (Varning! Kåpan har varit borttagen.)
Om du vill återställa inställningen
Detected
(identifierat) startar du systeminställningsprogrammet
. Vid alternativet
Chassis Intrusion
(chassiintrång)
trycker du på vänster
-
eller högerpilen för att markera
Reset
(återställ) och väljer sedan
On
(aktiverat),
On-Silent
(aktiverat-tyst) eller
Off
(inaktiverat).
l
On-Silent
(aktiverat-
tyst) (standardinställning) —
Om datorkåpan öppnas ändras inställningen till
Detected
(identifierat). Inget varningsmeddelande
visas nästa gång datorn startas.
l
Off
(inaktiverat)
Ingen intrångsövervakning sker och inga meddelanden visas.
Hänglåsring och uttag för säkerhetsvajer
Använd någon av följande metoder för att säkra datorn:
l
Använd bara ett hänglås eller ett hänglås och en säkerhetsvajer.
Det räcker med ett hänglås för att förhindra att datorn öppnas.
En säkerhetsvajer som dras runt ett fast föremål används tillsammans med ett hänglås för att förhindra att en obehörig flyttar datorn.
l
Koppla stöldskyddsutrustning (finns i handeln) till säkerhetsvajern på datorns baksida.
Stöldskyddsutrustning består ofta av en tvinnad metallkabel med tillhörande lås och nyckel. Dokumentationen som medföljer enheten innehåller
instruktioner om hur du installerar den.
Lösenordsskydd
OBS!
Om administratörslösenordet används måste du känna till det för att kunna återställa inställningen för
Chassis Intrusion
(chassiintrång).
OBS!
Innan du köper stöldskyddsutrustning bör du kontrollera att den går att ansluta till säkerhetsvajern på datorn.
Sample
This manual is suitable for devices