Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 29 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Söka efter information
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
OBS!
Vissa funktioner är inte tillgängliga i alla länder.
OBS!
Ytterligare information kan medfölja datorn.
Vad är det du letar efter?
Här hittar du det
l
Ett diagnostikprogram för datorn
l
Drivrutiner för datorn
l
Dokumentation om datorn
l
Dokumentation för enheterna
l
Systemprogram för bordsdatorer (DSS)
Cd-
skivan Drivers and Utilities (kallas även ResourceCD)
Dokumentationen och drivrutinerna är redan installerade på datorn.
Du använder cd
-
skivan när du vill köra
Dell Diagnostics
eller visa
dokumentationen.
Readme-
filer kan finnas på CD:n och används vid sista minuten
-
uppdateringar om det har gjorts tekniska ändringar i datorn, eller har
tillkommit avancerat tekniskt referensmaterial som riktar sig till mer
erfarna användare och tekniker.
OBS!
Uppdateringar av drivrutiner och dokumentation finns på
support.dell.com
OBS!
Cd-skivan
Drivers and Utilities
är ett tillval och medföljer inte alla
datorer.
l
Konfigurera datorn
l
Information om enkel felsökning
l
Köra Dell Diagnostics
l
Felkoder och diagnostikindikatorer
l
Verktyg och hjälpprogram
l
Ta bort och installera delar
Snabbreferensguide
OBS!
Snabbreferensguiden
är tillval och medföljer inte alla datorer.
OBS!
Det här dokumentet finns också i PDF
-
format på
support.dell.com
.
l
Information om garantier
l
Villkor (Endast USA)
l
Säkerhetsinstruktioner
l
Information om föreskrifter
Dell™ produktinformationsguide
Sample
This manual is suitable for devices