Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 265 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 265 of 266
Användarkonton och snabbt användarbyte
Lägga till användarkonton
När Microsoft Windows XP
-
operativsystemet har installerats kan datoradministratören eller en användare med administratörsbehörighet skapa ytterligare
användarkonton.
1.
Klicka på
Start
och sedan på
Kontrollpanelen
.
2.
Klicka på
Användarkonton
Kontrollpanelen
.
3.
Klicka på
Välj en aktivitet
och klicka sedan på
Skapa ett nytt konto
.
4.
Ange namnet på den nya användaren under
Ange ett namn på det nya kontot
och klicka sedan på
Nästa
.
5.
Klicka på ett av följande alternativ under
Välj en kontotyp
:
l
Datoradministratör
Du kan ändra alla datorinställningarna.
l
Begränsad
Du kan bara ändra dina egna inställningar t ex lösenord. Du kan inte installera program eller ansluta till Internet.
6.
Klicka på
Skapa konto
.
Snabbt användarbyte
Med Snabbt användarbyte kan flera användare komma åt en dator utan att föregående användare måste logga ut.
1.
Klicka på
Start
och sedan på
Logga ut
.
2.
Klicka på
Växla användare
i fönstret
Logga ut
.
När du använder snabbt användarbyte kommer de program som föregående användare körde, att fortsätta köra i bakgrunden. Detta kan innebära att
datorns svarstider försämras. Dessutom är det inte säkert att multimedieprogram, som spel och dvd
-
program, fungerar med Snabbt användarbyte. Mer
information finns i Hjälp
- och supportcenter i Windows.
Installera hem-
och kontorsnätverk
Ansluta till en nätverksadapter
Innan du ansluter datorn till ett nätverk, måste den ha ett nätverkskort installerat och vara ansluten till en nätverkskabel.
Så här ansluter du en nätverkskabel:
1.
Anslut en nätverkskabel till nätverkskortets kontakt på datorns baksida.
2.
Anslut nätverkskabelns andra ände till en enhet för nätanslutning, till exempel ett vägguttag för nätverk.
Guiden Konfigurera nätverk
I operativsystemet Microsoft Windows XP finns Guiden Konfigurera nätverk som tar dig igenom stegen för att dela filer, skrivare eller ställa in en Internet
-
anslutning mellan datorer hemma eller på det mindre kontoret.
OBS!
Fler alternativ kan vara tillgängliga, beroende på om du använder Windows XP Home Edition eller Windows XP Professional. Dessutom varierar de
inställningar som är tillgängliga i Windows XP Professional beroende på om datorn är ansluten till en domän eller inte.
OBS!
Snabbt användarbyte är inte tillgängligt om datorn kör Windows XP Professional och den tillhör en domän, eller om datorn har mindre än 128 MB
minne.
OBS!
Tryck in kabeln tills den klickar på plats, och dra försiktigt i den för att se att den sitter fast.
OBS!
Anslut inte en nätverkskabel till ett telefonjack.
Sample
This manual is suitable for devices