Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 263 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 263 of 266
1.
Klicka på
Start
peka på
Alla program
®
Tillbehör
®
Kommunikation
och klicka på
guiden Konfigurera nätverk
.
2.
Klicka på
Nästa
när startsidan visas.
3.
Klicka på
Checklista för nätverk
.
4.
Fyll i checklistan och gör de nödvändiga förberedelserna.
5.
Gå tillbaka till guiden Konfigurera nätverk och följ anvisningarna på skärmen.
Tillbaka till innehållssidan
OBS!
Om du väljer anslutningsmetoden
Den här datorn ansluter direkt till Internet
aktiveras den inbyggda brandväggen som ingår i Windows XP SP1.
Sample
This manual is suitable for devices