Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 261 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 261 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Funktioner i Microsoft
®
Windows
®
XP
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Överföra information till en ny dator
Användarkonton och snabbt användarbyte
Installera hem
-
och kontorsnätverk
Överföra information till en ny dator
I operativsystemet Microsoft
Windows XP finns en guide för överföring av filer och inställningar så att du kan flytta data från den gamla datorn till den nya. Till
exempel följande data kan flyttas:
l
E-post
l
Inställningar för verktygsfältet
l
Fönsterstorlekar
l
Internetbokmärken
Du kan överföra informationen till den nya datorn via ett nätverk eller en seriell anslutning, eller också kan du spara den på ett flyttbart medium, till exempel
en diskett eller en skrivbar cd-skiva.
Så här förbereder du en ny dator för filöverföringen:
1.
Klicka på
Start
peka på
Alla program
®
Tillbehör
®
Systemverktyg
och klicka på
guiden Överför filer och inställningar
.
2.
När startsidan i
guiden Överför filer och inställningar
visas klickar du på
Nästa
.
3.
I fönstret
Vilken dator är det här?
klickar du på
Ny dator
och sedan på
Nästa
.
4.
På sidan
Har du en Windows XP CD-skiva?
klickar du på
Jag använder guiden på cd
-
skivan för Windows XP
och klickar på
Nästa
.
5.
När sidan
Gå nu över till din gamla dator
visas, går du över till ursprungsdatorn. Klicka
inte
Nästa
ännu.
Kopiera data från den gamla datorn:
1.
Sätt cd
-skivan med
operativsystemet
Windows XP i den gamla datorn.
2.
På sidan
Välkommen till Microsoft Windows XP
klickar du på
Utför ytterligare uppgifter
.
3.
Under
Vad vill du göra?
klickar du på
Överför filer och inställningar
.
4.
När startsidan i
guiden Överför filer och inställningar
visas klickar du på
Nästa
.
5.
I fönstret
Vilken dator är det här?
klickar du på
Gammal dator
och sedan på
Nästa
.
6.
På sidan
Välj överföringsmetod
klickar du på den överföringsmetod du vill använda.
7.
På sidan
Vad vill du överföra?
väljer du de objekt du vill föra över och klickar på
Nästa
.
När informationen har kopierats visas meddelandet
Läsfasen slutförd
.
8.
Klicka på
Avsluta
.
Så här överför du data till den nya datorn:
1.
Klicka på
Nästa
på sidan
Gå nu över till den gamla datorn
på den nya datorn.
2.
På sidan
Var finns filer och inställningar?
väljer du samma metod som för överföringen av inställningar och filer och klickar på
Nästa
.
Guiden läser de kopierade filerna och inställningarna och överför dem till den nya datorn.
När alla inställningar och filer har överförts, visas sidan
Slutförd
.
3.
Klicka på
Avsluta
och starta om den nya datorn.
Sample
This manual is suitable for devices