Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 260 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 260 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Garanti
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Dell Inc. (
Dell
)
tillverkar sina maskinvaruprodukter av delar och komponenter som är nya eller som kan jämställas med nya i enlighet med gällande praxis
inom industrin. Information om Dell-
garantin för din dator finns i
produktinformationsguiden
eller i ett separat garantidokument i pappersformat som medföljde
datorn.
Tillbaka till innehållssidan
Sample
This manual is suitable for devices