Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 26 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Byta ut datorkåpan
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
1.
Se till att alla kablar är anslutna och inte ligger i vägen.
Dra nätkablarna försiktigt mot dig så att de inte fastnar under enheterna.
2.
Kontrollera att inga verktyg eller extradelar ligger kvar inuti datorn.
3.
Sätta tillbaka kåpan:
a.
Rikta in kåpans undersida mot gångjärnsflikarna längs datorns underdel.
b.
Vrid kåpan nedåt med gångjärnsflikarna som hävstång och stäng kåpan.
c.
Knäpp kåpan på plats genom att dra i spärrhaken och släppa den när kåpan har hamnat på rätt ställe.
d.
Se till att kåpan sitter ordentligt på plats innan du flyttar på datorn.
4.
Montera datorstativet (om sådant används). Instruktioner finns i dokumentationen som medföljde stativet.
5.
Återanslut datorn och kringutrustningen till eluttagen och starta dem.
Om du har tagit bort och satt tillbaka kåpan visas följande meddelande på skärmen nästa gång datorn startas på grund av chassiintrångsdetektorn, om
den är installerad och aktiverad:
ALERT! Cover was previously removed. (Varning! Kåpan har varit borttagen.)
6.
Återställ chassiintrångsdetektorn i
systeminställningsprogrammet
genom att ändra
Chassis Intrusion
(chassiintrång) till
On
(aktiverat) eller
On-Silent
(aktiverat-tyst).
Tillbaka till innehållssidan
VARNING:
Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
ANMÄRKNING:
Om du ansluter en nätverkskabel ansluter du den först till nätverksuttaget i väggen och sedan till datorn.
OBS!
Om ett administratörslösenord har tilldelats av någon annan kontaktar du nätverksadministratören för att få information om hur du återställer
chassiintrångsdetektorn.
Sample
This manual is suitable for devices