Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 258 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 258 of 266
Enheter
en seriell ATA-styrenhet som styr en enhet
Expansionsbuss
Busstyp
SATA 1.0a och 2.0;
USB 2.0
Busshastighet
SATA: 1,5 och 3,0 Gbps;
USB: 480 Mbps
Enheter
Externt åtkomliga
ett D-
modulsfack för en cd/dvd
-enhet, en extra
hårddisk eller en diskettenhet
Internt åtkomliga
ett fack för en en tum hög hårddisk
Kontakter
Externa kontakter:
Seriell
9-stiftskontakt, 16550C-kompatibel
Parallell
25-
hålskontakt (dubbelriktad)
Bildskärmsutgång
28-
håls DVI
-kontakt
Nätverkskort
RJ45-kontakt
USB
två portar på framsidan och fem på baksidan som är
kompatibla med USB 2.0
Ljud
två kontakter för linjeingång och
-
utgång på baksidan
och två kontakter för hörlurar och mikrofon på
framsidan
Moderkortskontakter:
Seriell ATA
7-stiftskontakt
Fläkt
två 5
-stiftskontakter
Tangentkombinationer
<Ctrl><Alt><Del>
i Microsoft
®
Windows
® XP, öppnas fönstret Windows
Säkerhet och i MS
-DOS
®
-
läge startas datorn om
<F2> eller <Ctrl><Alt><Retur>
startar inbyggda systeminställningar (endast under
systemstart)
<Ctrl><Alt><b>
startar automatiskt datorn från den nätverksmiljö
som anges av fjärrstartmiljön (PXE) i stället för från
någon av de enheter som angetts vid alternativet
Boot Sequence
(Startsekvens) i
systeminställningarna (endast under start)
<F12> eller <Ctrl><Alt><F8>
visar en meny med startenheter där användaren kan
ange vilken enhet som ska användas för att starta
datorn (endast vid systemstart) och olika möjligheter
att diagnosticera hårddiskar och system
Kontroller och indikatorer
Strömbrytare
tryckknapp
Strömindikator
grön indikator —
blinkar grönt i viloläge och lyser med
ett fast grönt sken i aktivt läge.
gul indikator
blinkar gult vid problem med en
installerad enhet och lyser med fast gult sken vid
internt problem med strömmen (se ”
Problem med
strömförsörjningen
)
Strömindikator
grönt sken —
fast sken indikerar att nätadaptern är
ansluten till ett nätuttag och datorn.
gult sken
fast sken indikerar att nätadaptern är
ansluten till ett nätuttag men inte till datorn.
Åtkomstindikator för hårddisk
grön
Indikator för länkintegritet (på inbyggt nätverkskort)
grönt sken för 10 Mb drift; orange sken för 100 Mb
drift: gult sken för 1000 Mb drift (1 GB)
Aktivitetsindikator (på inbyggt nätverkskort)
gult blinkande sken
Diagnostisklampor
Fyra indikatorer på bakpanelen. Se
Diagnostiklampor
.
Strömindikator för vänteläge
AUX_PWR på moderkortet
Sample
This manual is suitable for devices