Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 255 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 255 of 266
9.
Sätt i processorn försiktigt i sockeln och se till att den sitter i ordentligt.
10.
När processorn sitter ordentligt i sockeln vrider du tillbaka frigöringsspaken mot sockeln tills den snäpps fast på plats och håller fast processorn.
Om du installerar en processor som du har fått från Dell skickar du tillbaka den gamla till Dell i samma paket som den nya anlände i.
11.
Placera ena änden på kylflänsen under fliken på hållaren på sidan mittemot frigöringsspaken (se bilden nedan). Sänk ner kylflänsen på processorn så
att kylflänsen kommer säkert under fliken på andra sidan av hållaren.
12.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
13.
Sätt tillbaka kabelskyddet, om sådant används.
1
processorkåpa
6
frigöringsspak
2
flik
7
främre justeringsskåra
3
processor
8
indikation om var stift 1 befinner sig på sockeln och processorn
4
processorsockel
9
bakre justeringsskåra
5
mittkåpsspärr
ANMÄRKNING:
Jorda dig genom att röra vid en omålad metallyta på datorns baksida.
1
kylfläns
2
hållare
3
frigöringsspak
Sample
This manual is suitable for devices