Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 254 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 254 of 266
c.
Lyft försiktigt bort kylflänsen från processorn.
4.
För frigöringsspaken rakt upp tills processorn frigörs och plocka därefter bort den från sockeln.
5.
Packa upp den nya processorn och var försiktig så att du inte rör vid dess undersida.
6.
Om frigöringsspaken på sockeln inte är helt utfälld fäller du ut den hela vägen.
7.
Rikta in de främre och bakre skårorna på processorn mot de främre och bakre skårorna på sockeln.
8.
Passa in hörnen vid stift 1 på processorn och sockeln mot varandra.
1
kylflänsens ovansida
2
kylfläns
3
hållare
4
frigöringsspak
ANMÄRKNING:
Lägg kylflänsen upp och ner så att det termiska fettet är vänt uppåt.
1
mittkåpsspärr
2
processorkåpa
3
processor
4
sockel
5
frigöringsspak
ANMÄRKNING:
Jorda dig genom att röra vid en omålad metallyta på datorns baksida.
ANMÄRKNING:
Rör inte vid något av stiften i sockeln och låt inget falla ned på dem när du byter ut processorn.
ANMÄRKNING:
Undvik skador genom att se till att processorn riktas in rätt mot sockeln och ta inte i för mycket när du installerar processorn.
Sample
This manual is suitable for devices