Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 253 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 253 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Processor
Processorn
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Lyft bort fläkthöljet från datorn.
3.
Ta bort kylflänsen:
a.
Ta bort minnesmodulen (se
Byta ut/Lägga till extraminne
)
närmast kylfänsen.
b.
Tryck på frigöringsspaken på hållaren tills kylflänsen frigörs.
VARNING!
Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
VARNING!
Undvik elstötar genom att alltid koppla bort datorn från eluttaget innan du tar av kåpan.
ANMÄRKNING:
När du byter ut processorn ska du inte vidrör inte den nya processorns undersida.
ANMÄRKNING:
Rör inte vid något av stiften i sockeln och låt inget falla ned på dem när du byter ut processorn.
1
fläkthölje
VARNING!
Kylflänsen kan bli extremt varm. Låt den svalna ordentligt innan du vidrör den.
Sample
This manual is suitable for devices