Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 252 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 252 of 266
1.
För att en enhet i modulfacket ska kunna säkras är datorn utrustad med en låsbrytare.Så här använder du brytare:
a.
Ta bort datorkåpan.
b.
Tryck låsbrytaren försiktigt nedåt tills den spärras på plats.
c.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
Modulen kan inte tas bort från datorn förrän låsbrytaren förts upp till olåst läge.
2.
Du kan även säkra en enhet i modulfacket med hjälp av en enhetsskruv (separat förpackning).
Tillbaka till innehållssidan
1
datorns undersida
2
enhetsspärrskruv
Sample
This manual is suitable for devices