Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 251 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 251 of 266
4.
Dra ut enheten med spärrhaken om du vill ta ut den ur modulfacket.
5.
Skjut in den nya enheten i modulfacket.
6.
Du kan låsa den nya enheten i modulfacket genom att sätta låsbrytaren i låst läge.
7.
Om du tog bort kåpan för att låsa enheten i modulfacket,
sätter du tillbaka datorkåpan
.
Installera en enhet när datorn är igång med Microsoft®
Windows
®
1.
Om en enhet är installerad i modulfacket, dubbelklickar du på ikonen
Säker borttagning av maskinvara
i Aktivitetsfältet.
2.
Klicka på den enhet du vill ta bort.
3.
När datorn meddelar att du kan ta bort enheten kopplar du loss den från datorn.
4.
Skjut in den nya enheten i modulfacket.
Säkra en enhet i modulfacket
1
enhetens spärrhake
ANMÄRKNING:
Placera inte tunga föremål på datorn. Det kan leda till att chassit deformeras och det blir svårt att få ut modulenheter.
1
spärrhake
OBS!
Du kan inte ta bort en enhet om datorn är igång och enheten är låst i modulfacket. Du måste stänga av datorn och följa stegen i ”
Installera en
enhet när datorn är avstängd
för att ta bort en låst enhet.
ANMÄRKNING:
Placera inte tunga föremål på datorn. Det kan leda till att chassit deformeras och det blir svårt att få ut modulenheter.
Sample
This manual is suitable for devices