Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 250 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 250 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Modulfack
Modulfack
I modulfacket kan du installera en bärbar Dell™
-enhet som t.ex. en diskettenhet, dc/dvd-
enhet eller en extra hårddisk.
Dell-datorn levereras med en cd/dvd-
enhet eller ett luftfack (utfyllnadsmodul) installerat i modulfacket. Du kan säkra en enhet i modulfacket på två sätt:
l
Låsbrytare (vilken man kommer åt genom att ta bort datorkåpan)
l
Enhetsskruv
(separat förpackning)
Mer information om hur man säkrar en enhet i datorn finns i ”
Säkra en enhet i modulfacket
.
Installera en enhet när datorn är avstängd
Så här installerar du en enhet i modulfacket:
1.
Om det finns ett luftfack istället för en enhet i modulfacket, drar du ut luftfacket och går vidare till
steg 5
. Om luftfacket är spärrat, skruvar du bort
enhetsskruven
.
2.
Om modulfacket innehåller en enhet som är låst, plockar du bort kåpan och flyttar låsbrytaren till olåst läge genom att föra den uppåt. Om en
enhetsskruv används tar du bort den.
3.
Tryck på enhetens spärrhake så att den hoppar ut.
VARNING!
Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
ANMÄRKNING:
Förvara enheter på ett säkert, torrt ställe när de inte sitter i datorn för att förhindra att de skadas. Undvik att utsätta dem för tryck och
lägg inte tunga saker ovanpå dem.
1
låsbrytare
Sample
This manual is suitable for devices