Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 249 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 249 of 266
10.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
11.
Sätt tillbaka kabelskyddet, om sådant används.
Dokumentationen som medföljde enheten innehåller instruktioner om hur du installerar programvara som krävs för att den ska fungera.
12.
Starta om datorn.
13.
Du ska sedan partitionera och logiskt formatera enheten innan du fortsätter med nästa steg.
Du hittar instruktioner i den dokumentation som medföljde operativsystemet.
14.
Testa hårddisken genom att köra
Dell Diagnostics
.
15.
Installera operativsystemet på hårddisken.
Du hittar instruktioner i den dokumentation som medföljde operativsystemet.
Tillbaka till innehållssidan
Sample
This manual is suitable for devices