Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 248 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 248 of 266
6.
Koppla loss data-
och strömkablarna från enhetskontakterna.
7.
Ta bort enhetsskenorna från den befintliga hårddisken och sätt dem på den nya hårddisken.
8.
Anslut data-
och strömkablarna till hårddiskkontakterna. Kontrollera att kontakterna har rätt orientering innan du ansluter kablarna.
9.
Skjut in hårddisken i hållaren.
1
hårddisk
2
enhetsskenor (2)
3
strömkabelkontakt
4
datakabelkontakt
1
enhet
2
enhetsskenor (2)
3
skruvar (4)
ANMÄRKNING:
Data-
och strömkontakter för seriella ATA
-
enheter är märkta så att de sätts i korrekt: en skåra eller ett saknat stift på en kontakt
motsvaras av en hake eller ett fyllt hål på en annan kontakt. Kontrollera att kontakterna har rätt orientering innan du ansluter kablarna till enheten.
Sample
This manual is suitable for devices