Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 247 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 247 of 266
Ansluta och koppla bort kablar till enheter
När du tar bort kabeln till en IDE
-
enhet fattar du tag i den färgade fliken och drar tills kontakten lossnar.
När du ansluter och kopplar bort en seriell ATA
-
datakabel, håller du kabeln i den svarta kontakten i var ände.
På samma sätt som IDE
-
kontakterna är de seriella ATA
-
kontakterna märkta så att de sätts i korrekt: en skåra eller ett saknat stift på en kontakt motsvaras av
en hake eller ett fyllt hål på en annan kontakt.
Hårddisk
Installera en hårddisk
1.
Om du installerar en ny hårddisk istället för byter ut en, ska du
sätta fast enhetsskenorna
placerade inuti kåpan—
på den nya hårddisken och fortsätta
till
steg 8
.
2.
Om du byter ut en hårddisk med data som du vill behålla säkerhetskopierar du dina filer innan du börjar med den här proceduren.
3.
Kontrollera i dokumentationen att enheten är rätt konfigurerad för datorn.
4.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
5.
Fatta tag i enhetsskenorna, tryck de två skenorna mot varandra, skjut enheten något framåt och vrid hårddisken uppåt (se bilden nedan) och bort från
fästet.
1
strömkabel
2
strömingång
VARNING!
Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
VARNING!
Undvik elstötar genom att alltid koppla bort datorn från strömförsörjningen innan du plockar bort hårddisken.
ANMÄRKNING:
För att förhindra skador på komponenterna i datorn bör du jorda dig på något sätt innan du rör vid elektroniken i datorn. Du jordar dig
enklast genom att vidröra en omålad metallyta på datorns chassi.
ANMÄRKNING:
Undvik att ställa hårddisken på hårda underlag, eftersom det kan skada den. Placera den istället på t.ex. en skumgummiyta, som ger
tillräckligt med stöd.
Sample
This manual is suitable for devices