Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 246 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 246 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Enheter
Enheter
Datorn stöder följande:
l
En seriell ATA-
hårddisk
l
En extra cd/dvd-
enhet, extra hårddisk eller diskettenhet i modulfacket
Allmänna installationsriktlinjer
Seriella ATA-
hårddiskar bör vara anslutna till kontakterna märkta ”
SATA0
på moderkortet.
Ansluta kablar till enheter
När du installerar en enhet ansluter du två kablar —
en likströmkabel och en datakabel —
till baksidan av enheten och till moderkortet.
Enhetskontakter
De flesta gränssnittskontakter är märkta så att de går att sätta i rätt: en skåra eller ett saknat stift på en kontakt motsvaras av en hake eller ett fyllt hål på
en annan kontakt. Skårade kontakter ser till att stift
-1-
sladden i kabeln går in i stift
-1-
änden av kontakten. Det första stiftet på en kontakt på ett moderkort
eller ett kort utmärks vanligtvis av en serigraferad etta som är tryckt direkt på moderkortet eller kortet.
Strömkabelkontakter
OBS!
Information om hur man installerar D-
modulsenheter finns i dokumentationen som medföljde den extra enheten.
Seriell ATA-kontakt
1
kabelkontakt
2
gränssnittskontakt
Strömkontakt för
moderkortet
Strömkontakt för
seriell ATA-enhet
Sample
This manual is suitable for devices