Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 245 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 245 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Ta bort datorkåpan
Ta bort datorkåpan
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Ta bort kabelskyddet
, om sådant används.
3.
Plocka bort datorkåpan.
a.
Vrid kåpans spärrvred medurs som visas på bilden.
b.
Skjut datorkåpan framåt 1 cm eller tills det tar stopp, lyft därefter upp kåpan.
Tillbaka till innehållssidan
VARNING1
Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
ANMÄRKNING:
För att förhindra skador på komponenterna i datorn bör du jorda dig på något sätt innan du rör vid elektroniken i datorn. Du jordar dig
enklast genom att vidröra en omålad metallyta på datorns chassi.
ANMÄRKNING:
Jorda dig genom att röra vid en omålad metallyta på datorns baksida innan du rör vid någonting inuti datorn. Vidrör då och då en
omålad metallyta för att ta bort eventuell statisk elektricitet som kan skada de interna komponenterna.
1
spärrvred
Sample
This manual is suitable for devices